AKCJA SPOŁECZNA

Telekomy i chmura, 5G będzie oparte na Kubernetes

5G nie rozwinie się na skalę powszechną bez chmury. Taka teza nie tylko dominuje podczas branżowych dyskusji, np. Open Infrastructure Summit w Denver, ale znajduje także potwierdzenie w praktycznych działaniach operatorów telekomunikacyjnych.

(źr. Depositphotos)

Podczas Open Infrastructure Summit w Denver stało się jasne, że wraz ze stopniowym rozwojem i wdrożeniami, 5G fundamentalnie będzie opierać się na chmurze i będzie działać w oparciu o kontenery. Romans telekomunikacji z Kubernetes (otwartoźródłowa platforma do zarządzania, automatyzacji i skalowania aplikacji kontenerowych) trwa od jakiegoś czasu a jednym z pionierów jest AT&T. Operator ten, po okresie testów, w ramach własnych zasobów zainwestował w wieloletnią umowę z firmą Mirantis i zamierza wykorzystać Kubernetes oraz OpenStack jako podstawę do implementacji i zarządzania siecią 5G.

Artykuł dzięki uprzejmości serwisu:

Telekomy od lat wykorzystują OpenStack ze względu na oferowane możliwości, a konkretnie: Virtual Network Functions (VNF) – takie jak vEPC (Virtualized Evolved Packet Core), backhaul RAN (Radio Access Network), usługi zarządzania ruchem, śledzenie wykorzystania transferu przez klientów, inteligentna poczta głosowa, streaming wideo i inne usługi dla klientów. Według Ryana Van Wyk, wiceprezesa AT&T ds. inżynierii oprogramowania sieciowego w chmurze, jedyną rozpatrywaną alternatywą był VMware, jednak nie spełniał wszystkich wymagań. AT&T, podobnie jak cała branża telekomunikacyjna, podąża za trendem odchodzenia od dedykowanych urządzeń i wieloletnich kontraktów z dostawcami sprzętu na rzecz budowania otwartej infrastruktury w oparciu o open source. Wraz z firmami Intel, Mirantis i koreańskim SK Telekom jest zaangażowany w rozwój projektu Airship – w skrócie: zbioru narzędzi pozwalających na budowę skalowalnego środowiska chmurowego w oparciu o OpenStack i Kubernetes.

Airship daje operatorom kontrolę nad całym cyklem życia infrastruktury (ang. site management): od momentu utworzenia poprzez mniejsze aktualizacje, konfigurację aż po duże zmiany, jak np. aktualizacja OpenStack. Wszystko w ramach jednej, opartej o konteneryzację, platformy chmurowej za pomocą jednolitego, natywnego interfejsu.

Na brzegu sieci

5G potrzebuje chmury. Efektywność, skalowalność czy model działania (zakładający niską latencję w przetwarzaniu dużych ilości danych) przesądzają o kierunku rozwoju platform 5G.

W szczególności telekomunikacja będzie potrzebować rozwiązań pozwalających na urzeczywistnienie idei „Inteligentnych Miast”, jak również dostarczenie infrastruktury pod autonomiczną komunikację samochodową czy miejską. Odpowiedzią na powyższe potrzeby ma być przedstawiona przez Mirantis platforma open source MCP Edge – oparta na Kubernetes, przeznaczona dla infrastruktury obliczeń brzegowych (ang. edge computing).

W MCP Edge firma wykorzystała projekt Magma rozbudowując go o możliwość konteneryzacji.

Magma to platforma oprogramowania opracowana przez Facebooka dla operatorów telekomunikacyjnych w założeniu umożliwiająca szybkie i efektywne tworzenie oraz konfigurowanie sieci komórkowych.