REKLAMA

Telekomy lubią reklamować się w poniedziałki i środy

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe branży telekomunikacyjnej w lipcu 2019 r. Branża ta nominalnie ogółem przeznaczyła ponad 78,1 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. W raporcie uwzględniono marki o największych wydatkach reklamowych oraz typy najczęściej reklamowanych produktów.

Wydatki prezentowane w raporcie IMM podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów i nie uwzględniają internetu czy outdooru, a tylko telewizję, radio i prasę. Nie kalkulują również rabatów, które realnie sięgają 50 proc. nominalnych cen.

Najbardziej aktywny reklamowo na początku wakacji był Plus, który w lipcu przeznaczył na promocję prawie 34,3 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się T-Mobile (15 mln zł), Play (10,9 mln zł), Cyfrowy Polsat (8,4 mln zł) oraz Orange (7,2 mln zł).

Branża telekomunikacyjna największe budżety przeznaczyła na reklamę w telewizji, na którą wydała 65,9 mln zł. W reklamę radiową zainwestowano 11,4 mln zł. Najmniejsze kwoty przeznaczono na reklamę w prasie – 696,7 tys. zł.

Okazało się też, że operatorzy lubią reklamować się w poniedziałki i środy. W lipcu bowiem największe budżety reklamowe branży telekomunikacyjnej lokowane były właśnie w te dni – wyniosły w sumie prawie 27 mln zł. Najniższe wydatki reklamowe zostały zanotowane w niedziele – ok. 8,5 mln zł. Najwyższe budżety zaś telekomy w lipcu przeznaczały na reklamy ofert na kartę (29 proc.) oraz ofert na abonament (24 proc.). Inwestowano również w promocję m.in. oferty łączonej, tj. pakietów (TV, internet, telefon) oraz sieci komórkowych.

IMM podaje też, że w lipcu 91 proc. budżetu reklamowego branży telekomunikacyjnej (71,4 mln zł) zostało przeznaczone na promocję w blokach reklamowych. 9 proc. wszystkich wydatków (ok. 6,7 mln zł) przeznaczono na plansze sponsorskie.

.