Telestrada wydłuża termin wezwania na Aiton Caldwell

Do 31 lipca, czyli o przeszło trzy tygodnie, przedłużyła Telestrada termin wezwania na sprzedaż akcji Aiton Caldwell, operatora systemu VoIP pod nazwą FCN. Pierwotnym terminem ogłoszonego w czerwcu wezwania był 8 lipca br.

Przypomnijmy, że Telestrada chce skupić od 6 219 005 do 8 300 000 akcji Aiton Caldwell po 0,36 zł za każdy papier. Oznacza to gotowość wydatkowania na skup akcji kwoty 2,238-2,988 mln zł. W zależności od odpowiedzi akcjonariuszy, dałoby to Telestradzie 51,01-67,0 proc. udziału w akcjonariacie Aiton Caldwell.

Obecnie w obrocie giełdowym znajduje się prawie 51 proc. akcji spółki. 49 proc. należy do czterech osób fizycznych, z których każda kontroluje od 5,5 proc. do 21 proc. kapitału akcyjnego Aiton Caldwell.

Przez znaczną część tego roku giełdowy kurs spółki nie przekraczał 0,30 zł. Podniósł się raptownie, kiedy w maju spółka podała, iż szuka inwestora. W chwili ogłaszania wezwania przez Telestradę, kurs Aiton Caldwell przekraczał 0,40 zł. Zarząd spółki nie wydał formalnej opinii na temat wezwania ogłoszonego na jej akcje.

Warto zauważyć, że dokładnie w dniu ogłoszenia przez Telestradę wezwania, tj. 18 czerwca Aiton Caldwell poinformował o rozpoczęciu negocjacji ze spółką Alfavox Software w sprawie ewentualnej inwestycji.