Telewizja przez internet znacznie mniej popularna w Polsce niż w innych krajach UE

Polska jest w grupie krajów Unii Europejskiej, gdzie poziom korzystania z telewizji podłączonej do internetu jest stosunkowo najniższy, bo z tej możliwości korzysta 38 proc. Polaków przy średniej unijnej 52 proc. – wynika z danych Eurostatu.

Jak podaje Eurostat, w latach 2020–2022 wzrosło wykorzystanie urządzeń podłączonych do internetu, co odzwierciedla ich rosnące znaczenie we współczesnym życiu. W 2022 r. ponad połowa (52  proc.) osób w UE w wieku od 16 do 74 lat korzystała z telewizji podłączonej do internetu, co stanowi wzrost o 9 punktów procentowych w stosunku do 2020 r. (43  proc.). 

Wśród krajów UE poziom korzystania z telewizji podłączonej do internetu był szczególnie wysoki na Malcie, gdzie prawie osiem na 10 osób korzystało z telewizji podłączonej do internetu (78  proc.), a następnie w Hiszpanii (69 proc.), Szwecji i Irlandii (po 68 proc.) i Cyprze (66 proc.).

Z drugiej strony Bułgaria (30 proc.), Chorwacja (35  proc.), Polska (38  proc.), Grecja (39  proc.) i Rumunia (40  proc.) to kraje UE o najniższym odsetku osób korzystających z telewizji podłączonej do internetu.

Znaczący wzrost odnotowano również w przypadku korzystania z inteligentnych urządzeń do noszenia (wearables) – ponad jedna czwarta (26 proc.) osób w wieku 16–74 lat korzysta ze smartwatchy, opasek fitness, gogli lub zestawów słuchawkowych z dostępem do internetu, urządzeń monitorujących bezpieczeństwo, ubrań lub butów z dostępem do internetu oraz innych akcesoriów podłączonych do internetu. Oznacza to również wzrost o 9 p.p. w porównaniu z 2020 r. (17 proc.).

W 2022 r. popularne były także konsole do gier z dostępem do internetu, gdyż korzystało z nich 20 proc. osób w wieku 16–74 lat. Z wirtualnych asystentów, takich jak inteligentne głośniki lub aplikacje, korzystało 13 proc. osób w tej samej grupie wiekowej, a 10 proc.  korzystało z rozwiązań internetowych do zarządzania energią, takich jak podłączone termostaty, liczniki mediów, oświetlenie lub wtyczki.

Pomimo dużego wzrostu liczby osób korzystających z urządzeń podłączonych do internetu w latach 2020–2022 znaczna liczba osób zgłosiła, że ​​w 2022 r. nie korzystała z tych urządzeń.

41 proc. osób w wieku 16–74 lat, które nigdy nie korzystały z żadnych urządzeń podłączonych do internetu, jako główny powód nieużywania podał brak konieczności. Odsetek ten odzwierciedlał jednak spadek o 2 p.p. w porównaniu z 2020 r.

Kolejną najczęstszą przyczyną nieużytkowania były związane z tym koszty. Łącznie 10 proc.  osób w wieku 16-74 lat uznało koszt za zbyt wysoki. Udział z nią związany w 2020 r. wyniósł 11 proc.. W dalszej kolejności uplasował się odsetek osób mających obawy dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych generowanych przez te urządzenia lub systemy (8 proc.), w porównaniu z 11 proc. w 2020 r.