REKLAMA

Telgam rozwija sieć FTTH w powiecie jasielskim i zwiększa koszty

Telgam, operator ISP z Jasła, w I kwartale 2017 r. odnotował wzrost przychodów do poziomu ponad 464 tys. zł wobec 416 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego. To blisko 11,5 proc. więcej.

Jak podkreśla zarząd Telgamu, wzrost przychodów jest skutkiem realizowanej przez spółkę strategii rozwoju sprzedaży i sieci usług internetowych, komórkowych i telewizyjnych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych, co ma zapewnić większą stabilność przychodów w przyszłości.

Jednakże jednocześnie Telgam zanotował w I kwartale tego roku stratę netto w wysokości ponad 51 tys. zł, czyli większą, niż rok wcześniej, kiedy wyniosła blisko 29 tys. zł. Spółka tłumaczy to faktem, że w I kwartale nastąpił wzrost przychodów przy dużym wzroście amortyzacji. Wzrosły również wydatki na usługi obce, na podatki i opłaty oraz wynagrodzenia. Znaczny wzrost kosztów jest wynikiem zakończenia budowy sieci światłowodowych realizowanych w ramach projektów unijnych, a w związku z tym rozpoczęcia amortyzacji wybudowanej infrastruktury. Wzrost kosztów podatków i opłat oraz wynagrodzeń wynika ze znacznego zwiększenia posiadanej przez Telgam infrastruktury. Wzrost pozycji „usługi obce” wynika natomiast z realizacji prac przygotowawczych do kolejnych inwestycji w infrastrukturę FTTH.

Telgam informuje, że sieć światłowodowa NGA wybudowana w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, zapewniła dostęp do internetu dla 1,6 tys. abonentów. W jej zasięgu znajduje się kilka tysięcy gospodarstw domowych, firm i instytucji na terenie zachodniej części województwa podkarpackiego. Telgam posiada bazę chętnych właścicieli nieruchomości na realizację przyłączy światłowodowych na poziomie ok. 2,6 tys. osób prywatnych i instytucji.

Zarząd Telgamu planuje kolejne inwestycje rozwojowe w zakresie budowy sieci światłowodowych. W I kwartale 2017 r. Telgam doprowadził swą sieć światłowodowej do kolejnych 14 miejscowości.
W następnych kwartałach operator będzie realizować prace związane z dalszym rozwojem linii światłowodowych na terenie powiatu jasielskiego i powiatów ościennych.

REKLAMA