REKLAMA

Telgam szykuje sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Telgam przygotowuje się do sprzedania zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wynika z projektów uchwał na Walne Zgromadzenie podkarpackiego ISP, które ma odbyć się 19 czerwca.

Zarząd Telgamu chce by akcjonariusze zgodzili się na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), w skład której wchodzi sieć światłowodowa i urządzenia zlokalizowane w nieujawnionym miejscu, środki trwałe w budowie, projekty sieci światłowodowych i mapy, koncepcje i schematy, a także wyposażenie biurowe i monterskie, zapasy, pracownicy oraz wszelkie wierzytelności ZCP, a także zaliczki związane z działalnością ZCP.

Ponadto w ramach przygotowywanej transakcji sprzedane miałyby być umowy z klientami, umowy najmu, dostaw prądu i dzierżawy obcej infrastruktury, wszelkie zgody administracyjne, pozwolenia i umowy związane z działalnością ZCP, a także bazy klientów „na wyznaczonym obszarze”.

Akcjonariusze mieliby też upoważnić zarząd do ustalenia terminu zbycia ZCP i określania wartości transakcji. Z uchwały wynika, że na wynegocjowane warunki transakcji będzie musiała zgodzić się rada nadzorcza.

Przypomnijmy, ze zarząd Telgamu jest jednoosobowy, zaś prezes jest największym udziałowcą spółki i kontroluje niemal 51 proc. jej akcji. Osoba z nim blisko powiązana, która jest jednocześnie przewodniczącą rady nadzorczej kontroluje kolejne 8,8 proc. akcji.