REKLAMA

Telgam: trzeci kwartał na minusie

Ponad 47 tys. złotych straty netto zakończył III kwartał 2023 r. Telgam, światłowodowy ISP wywodzący się z Jasła. Spółka miała w tym okresie także stratę ze sprzedaży i stratę na poziomie operacyjnym.

W trzech letnich miesiącach przychody Telgamu przekroczyły 1,2 mln zł (wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. o nieco ponad 23 proc. Koszty operacyjne operatora wzrosły w tym samym czasie o ponad 51 proc. do ponad 1,34 mln zł. Silne wzrost odnotowano w takich pozycjach jak amortyzacja (o ponad 121 proc. do niemal 350 tys. zł), zużycie energii i materiałów (o blisko 113 proc. do ponad 99 tys. zł) oraz wynagrodzenia (o ponad 41 proc. do niemal 473 tys. zł).

Po trzech kwartałach Telgam miał niemal 3,5 mln zł przychodów (wzrost o 32 proc.) oraz blisko 3,4 mln zł kosztów operacyjnych (wzrost o niemal 37 proc.). Wypracował ponad 289 tys. zł zysku operacyjnego i niemal tyle samo zysku netto.

Spółka w III kwartale miała ujemne przepływy z działalności operacyjnej, a dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji zwiększyła poziom środków pieniężnych. Na koniec września wynosiły one ponad 809 tys. zł.

Jak podkreśla zarząd Telgamu, w wynikach za III kwartał nie są uwzględnione przychody przejętego w czerwcu AB-Engineering Tomasz Cieśla, który świadczy usługi pod marka Space Net. Telgam zapowiada, że „integracja sieci pozwoli na ujęcie wyżej wymienionych przychodów od listopada 2023”. Z kolei wysoki wzrost amortyzacji tłumaczony jest przyjęciem „w ewidencje środków trwałych zakończonych inwestycji w sieci światłowodowe”.

Raport kwartalny