REKLAMA

Telgam tworzy z tajemniczym partnerem spółkę Optical Net

Telgam, ISP z Jasła poinformował, że wraz z osobą fizyczną niepowiązaną z Telgam zawiązał spółkę współzależną pod firmą Optical Net sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle. Kapitał zakładowy Optical Net wynosi 5 tys. zł zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Udziały zostały objęte w równej liczbie  po 50 udziałów każdy założyciel.

Jak informuje Telgam, zamiarem stron jest (po zarejestrowaniu Optical Net w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Optical Net i świadczenie usług internetu światłowodowego. Ponadto, zarząd wskazuje, że celem stron jest utrzymanie udziału równego 50 proc. w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Optical Net.

Sprzedający zobowiązał się sprzedać do Optical Net zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w zamian za pokrycie swego wkładu w podwyższonym kapitale zakładowym Optical Net. Wartość ZCP została oszacowana na poziomie poniesionych przez niego nakładów inwestycyjnych. W ramach ZCP znajdują się rozwinięte struktury sieci światłowodowych zlokalizowane wokół aglomeracji wrocławskiej, w których zasięgu znajduje się około 10 tys. gospodarstw domowych na nowo budowanych osiedlach.

Z komunikatu wynika więc, że najprawdopodobniej chodzi o firmę Opticalnet z Oławy, która w ubiegłym roku informowała o rozpoczęciu inwestycji światłowodowej w gminie Czernica w województwie dolnośląskim. Jej zamiarem była budowa sieci w miejscach, gdzie z inwestycją nie dotarł Orange w ramach realizowanego na tym obszarze projektu POPC. 

W fazie wstępnej tamtego projektu markę tworzyły spółka Optical Network i firma Vistel. Pierwsza z wymienionych firm ma doświadczenie w budowie przyłączy światłowodowych w ramach POPC, druga natomiast ma status operatora telekomunikacyjnego i wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych.

Właścicielem Optical Network jest Dariusz Ptak i to on może być tą osobą fizyczną, o której wspomina Telgam w komunikacie.