REKLAMA

Telgam w I kwartale zwiększył przychody i rośnie apetyt operatora z Jasła na akwizycje

Telgam, podkarpacki ISP z Jasła przedstawił wynki finansowe za  I kwartał 2024 roku. Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu blisko 1,38  mln zł wobec 1,11 mln zł w rok wcześniej w porównywalnym kwartale, co oznacza wzrost o 24 proc.  

Zarząd tłumaczy, że wzrost przychodów jest skutkiem realizowanej konsekwentnie przez operatora  strategii rozwoju sprzedaży i sieci usług internetu światłowodowego, komórkowych i telewizyjnych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych. Spółka rozwija swoją infrastrukturę światłowodową na terenach wiejskich i podmiejskich, co zapewnia większą stabilność związaną z kształtowaniem się wyników finansowych.

„Zauważalny wzrost przychodów jest wynikiem realizacji przyjętej strategii, polegającej na inwestycjach w rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej na terenach podmiejskich i wiejskich oraz wdrażaniu komplementarnych usług przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi" – podkreśla w raporcie Telgam.

I dodaje, że sytuacja finansowa spółki pozwala zarządowi planować kolejne inwestycje rozwojowe w zakresie akwizycji mniejszych podmiotów i budowy ultraszybkich sieci światłowodowych. Wybór lokalizacji inwestycji każdorazowo następować będzie po zidentyfikowaniu popytu na oferowane przez spółkę usługi i możliwości uzyskania niezbędnych zgód.

Operator  I kwartał 2024 r. zakończył zyskiem netto w kwocie 167,3 tys. zł, wobec zysku netto 253,7 tys. zł w tym samym okresie rok wcześniej. 

W okresie I kwartału 2024 r. operator  kontynuował dalsze prace budowy własnej sieci światłowodowej i podłączenia klientów na terenie województwa podkarpackiego i dolnośląskiego. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 44 miejscowości. Została również przygotowana dokumentacja projektowo - wykonawcza dla ponad 500 nowych budynków jednorodzinnych na terenach podmiejskich aglomeracji wrocławskiej oraz ponad 250 nowych budynków jednorodzinnych na terenach wiejskich województwa podkarpackiego. Zakończono również uzbrajanie strefy przemysłowej Wrocław Wschód, co zostało zwieńczone podpisaniem umów z kientami biznesowymi.

Telgam zapowiada kontynuację prac związanych z dalszym rozwojem linii światłowodowych oraz wykonywaniem kolejnych zleceń od klientów biznesowych. Ponadto zamierza wprowadzać do oferty nowe produkty wraz z usługami, w celu zapewnienia lojalności pozyskanyc klientów.

Równolegle prowadzi aktywnie rozmowy ws. akwizycji mniejszych operatorów ISP oraz chce zacieśniać współpracę z hurtowymi dostawcami infrastruktury światłowodowej na terenie całego kraju. W tym kontekście prowadzone są przez zarząd spółki działania w celu zidentyfikowania podmiotów świadczących usługi dostępu do internetu na potrzeby lokalnej i regionalnej konsolidacji.