REKLAMA

Telgam zwiększa przychody, a koszty trzyma w ryzach

Spółka Telgam, ISP z Jasła, opublikowała wyniki z II kwartał tego roku. W okresie tym operator zwiększył o blisko 10 proc. swoje przychody (w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej) do poziomu  811 tys. zł. W całym I półroczu 2022 r. przekroczyły one poziom 1,6 mln zł. 

Zarząd Telgamu podkreśla, że wzrost przychodów jest skutkiem strategii rozwoju sprzedaży i sieci usług internetowych, komórkowych i telewizyjnych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych.

Wzrost zanotowały pozycje zużycia materiałów i energii oraz amortyzacja. Na podobnym poziomie ukształtowały się pozycje usług obcych i wartość sprzedanych towarów i materiałów, z kolei spadła wartość pozycji wynagrodzeń. Ogólnie w II kwartale tego roku w zakresie kosztów operacyjnych, spółka odnotowała podobny poziom ponoszonych wydatków: 828 tys. zł  wobec 832,7 tys. zł w II kwartale 2021 r. Pozwoliło to wygenerować spółce ponad 44 tys. zł zysku netto w II kwartale tego roku, wobec straty w wysokości 17,7 tys. zł rok wcześniej.

Telgam podaje, że jego sieć  światłowodowa zapewnia dostęp do internetu dla kilku tysięcy abonentów, a w jej zasięgu znajduje się kolejne kilka tysięcy gospodarstw domowych, firm i instytucji na terenie zachodniej części województwa podkarpackiego. Spółka na bieżąco realizuje kolejne inwestycje i przyłączenia.