Telgam zwiększył przychody o ponad 38 proc.

Przychody Telgamu w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. były o ponad 38 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł o 153 proc., zaś zysk netto o 170 proc. - wynika z raportu za II kwartał 2023 r. mającego siedzibę w Jaśle ISP.

Przychody spółki po dwóch kwartałach wyniosły 2,26 mln zł, zysk operacyjny – 427,8 tys. zł, a zysk netto – 427,8 tys. zł. Według raportu spółka, której zobowiązania długoterminowe w końcu czerwca wynosiły 235 tys. zł, a zobowiązania krótkoterminowe – 461 tys. zł,  w pierwszych sześciu miesiącach tego roku nie poniosła żadnych kosztów finansowych (rok wcześniej wyniosły 10,5 tys. zł).

W sprawozdaniu finansowym zarząd spółki zwraca uwagę, że wyniki za dwa kwartały 2023 r. nie uwzględniają przejętego w połowie czerwca br. przedsiębiorstwa AB-Engineering Tomasz Cieśla, które jako ISP działa pod marką Space Net.

W pierwszych dwóch kwartałach ISP na Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych wydał 278,9 tys. zł, czyli ponad siedem razy więcej niż rok wcześniej.

Telgam w sprawozdaniach finansowych konsekwentnie unika podawania informacji zarówno o liczbie klientów (w sprawozdaniach mówi o kilku tysiącach abonentów), jak i o zasięgu sieci (w sprawozdaniach mówi o kilku tysiącach gospodarstw domowych i firm). ISP poinformował natomiast, że ma „przygotowaną dokumentację budowlaną i decyzje na objęcie zasięgiem światłowodowym w drugiej połowie 2023 r. ponad 700 nowych budynków jednorodzinnych i 50 firm na terenach podmiejskich aglomeracji wrocławskiej oraz ponad 200 nowych budynków jednorodzinnych i 27 firm na terenach wiejskich województwa podkarpackiego i małopolskiego”.

Raport kwartalny