REKLAMA

Telgam zwiększył w I kwartale przychody o ponad 35 proc. i myśli o akwizycjach

W I kwartale 2023 roku Telgam, ISP z Jasła,  odnotował ponad 35 proc. wzrost przychodów w skali roku do kwoty ponad 1,1 mln zł  wobec 822,1  tys. zł  rok wcześniej. Spółka I kwartał 2022 r. zakończyła zyskiem netto w kwocie blisko 253,7 tys.  zł wobec 118, 6 tys. zł rok wcześniej. 

Jak podkreśla zarząd operatora,  wzrost przychodów jest skutkiem realizowanej konsekwentnie przez spółkę strategii rozwoju sprzedaży i sieci usług internetu światłowodowego, komórkowych i telewizyjnych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych.

Podkarpacki ISP  odnotował też  wzrost ponoszonych wydatków z poziomu 771,2 tys. zł w I kwartale 2022 r. do poziomu 924,9 tys. zł w I kwartale 2023 r. Największe wzrosty zanotowały takie pozycje kosztowe, jak wynagrodzenia z narzutami oraz usługi obce, co jest wynikiem rozwoju spółki  oraz powiększaniem skali działalności.

– Telgam  rozwija swoją infrastrukturę światłowodową na terenach wiejskich i podmiejskich, co zapewnia większą stabilność związaną z kształtowaniem się wyników finansowych. Zauważalny wzrost wyników finansowych na poziomie prowadzonej działalności jest wynikiem realizacji przyjętej strategii, polegającej na utrzymaniu reżimu kosztowego oraz inwestycjach polegających na rozbudowie i modernizacji infrastruktury światłowodowej na terenach podmiejskich i wiejskich oraz wdrażaniu komplementarnych usług przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi – podkreśla zarząd.

Zwraca on uwagę na stan posiadanych środków pieniężnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ponad 431 tys.  zł. To oraz sytuacja finansowa spółki pozwala zarządowi planować kolejne inwestycje rozwojowe w zakresie akwizycji mniejszych podmiotów i budowy szybkich sieci światłowodowych. Wybór lokalizacji inwestycji każdorazowo następować będzie po zidentyfikowaniu popytu na oferowane przez spółkę usługi i możliwości uzyskania niezbędnych zgód.

Obecnie infrastruktura światłowodowa wybudowana przez Telgam zapewniła dostęp do internetu dla kilku tysięcy abonentów, a w jej zasięgu znajduje się kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych, firm i instytucji na terenie województwa podkarpackiego i dolnośląskiego. Operator  na bieżąco realizuje kolejne przyłączenia i rozbudowę sieci FTTH koncentrując się na terenach podmiejskich i wiejskich. Telgam aktywnie poszukuje też  mniejszych podmiotów celem ich akwizycji oraz rozwija i podejmuje współprace z większymi podmiotami na rynku infrastruktury światłowodowej.