REKLAMA

Think Tank PE: RLAH to sukces. Czas na ciąg dalszy

Szybki wzrost ruchu w roamingu od czerwca 2017 r. dowodzi, że zniesienie dodatkowych opłat roamingowych uwolniło niewykorzystany popyt na usługi mobilnej transmisji danych wśród osób podróżujących po 27 krajach UE  – wskazuje w swej analizie Roaming Regulation review” Think Tank Parlamentu Europejskiego. W jego ocenie wprowadzenie zasady Roam like at Home to wielki sukces, ponieważ znacznie więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych podczas podróży do innych krajów UE/EOG.

– Dzięki obowiązującym przepisom unijne opłaty roamingowe zakończyły się 15 czerwca 2017 r. i od tego czasu prawie 170 mln obywateli mogło korzystać z systemu Roam like at Home  (RLAH), płacąc za usługi roamingu ceny krajowe i pozostając w kontakcie z bliskimi podczas podróży w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię – podkreślają autorzy opracowania.

Autorzy raportu przypominają, że po pięciu latach od wdrożenia rozporządzenia ws. roamingu Komisja Europejska musi dokonać jego przeglądu. Nowe rozporządzenie ma m.in. przedłużyć o 10 lat okres obowiązywania obecnych przepisów, które wygasają w 2022 r. Dostosuje ono również maksymalne opłaty hurtowe w celu zapewnienia trwałości świadczenia detalicznych usług roamingu po cenach krajowych.

W analizie zwracają uwagę, że rynek łączności mobilnej  w UE pozostaje rozdrobniony, a pandemia pokazała dobitnie znaczenie niezawodnej szybkiej infrastruktury cyfrowej.

– Coraz częściej wdrażana jest nowa generacja technologii mobilnych, takich jak 5G. Warto również wziąć pod uwagę, że te szybkie sieci powinny być dostępne za granicą. Według danych Eurobarometru, 33 proc. badanych wskazało, że w trakcie podróży za granicę w obszarze UE korzystali z mniejszej prędkości mobilnego internetu niż ta, którą zwykle mają w domu, a zdaniem 28 proc. respondentów standard sieci był niższy niż w domu (np. 3G zamiast 4G) – czytamy w raporcie.

Dlatego, jak zwracają uwagę, nowe przepisy mają na celu zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom takiej samej jakości usług, z jakiej korzystają w domu. Oznacza to, że jeśli w ramach abonamentu mają dostęp do szybkości 4G, a w coraz większym stopniu do 5G, nie powinni być zmuszani do korzystania z niższych prędkości sieci w roamingu, bez względu na to, gdzie sieci te są dostępne. Dostawcy usług roamingu powinni ponadto określić w umowach z użytkownikami końcowymi poziom jakości usług, jakiego można oczekiwać w roamingu w UE.

Zgodnie z art. 109 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej proponowane rozporządzenie ma zapewnić klientom korzystającym z roamingu dostęp do usług alarmowych oraz możliwość korzystania z płynnej i bezpłatnej transmisji lokalizacji dzwoniącego, w tym za pośrednictwem środków innych niż połączenia głosowe, takich jak wiadomości tekstowe lub aplikacje alarmowe. Prócz tego podróżni powinni być informowani o sposobach dotarcia do służb ratowniczych, m.in. przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w odwiedzanym kraju UE.

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że nowe przepisy dotyczące roamingu wymagają od operatorów przejrzystości w zakresie informowania o potencjalnych opłatach korzystania z usług dodanych, czyli zapewnienia konsumentom wystarczających informacji o zwiększonych kosztach, które mogą ponieść. Podróżni powinni mieć pewność, że będą mogli dzwonić na numery, aby uzyskać dostęp do usług o wartości dodanej, takich jak centra pomocy technicznej, obsługa klienta linii lotniczych lub towarzystwa ubezpieczeniowe. 

W PE sprawami roamingu zajmuje się Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Jej sprawozdanie zostało przyjęte 14 października 2021 r., a mandat do negocjacji trójstronnych zatwierdzono na posiedzeniu plenarnym w kolejnym tygodniu. Współustawodawcy osiągnęli tymczasowe porozumienie w sprawie tekstu 9 grudnia 2021 r. Zgodnie z tym porozumieniem, które musi teraz zostać formalnie przyjęte, system RLAH zostanie przedłużony na kolejnych 10 lat. Wstępne porozumienie musi teraz zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament i Radę. Zakłada się, że ma ono zostać  przegłosowane przez Parlament na posiedzeniu plenarnym w marcu 2022 r.