TMT Finance: Play zaczął szukać refinansowania długu

Jak informuje serwis TMT Finance, P4 (operator sieci Play) rozpoczął wstępne rozmowy na temat refinansowania zadłużenia spółki. Podczas ostatniej konferencji prasowej prezes P4 Joergen Bang-Jensen mówił, że analizowanie możliwości obniżenie kosztów obsługi zadłużenia jest w spółce procesem stałym.

Według TMT Finance rozpoczęte teraz przez Playa rozmowy z bankami są w bardzo wstępnym stadium. Nie wybrany jeszcze został formalny doradca w procesie.

Na koniec 3. kwartału br. zadłużenie netto spółki wynosiło 7,124 mld zł, co stanowił 3,5-krotność wyniku EBITDA.

Warto przypomnieć, że w czerwcu ten sam serwis TMT Finance sugerował, że zarząd i udziałowcy Playa mogą myśleć nie tylko o skonwertowaniu zadłużenia spółki na tańsze, ale również o jego powiększeniu. Mowa była o ok. 1 mld euro. Miał to być alternatywny sposób na wypłatę ze spółki korzyści dla udziałowców, jeżeli nie powiedzie się sprzedaż Playa (od tej operacji udziałowcy odstąpili w październiku br.).