REKLAMA

Toya przejęła kolejną sieć w Krakowie

Jeszcze w listopadzie, ale bez większego rozgłosu, łódzka kablówka dokonała kolejnej akwizycji na krakowskim rynku telekomunikacyjnym. Jej ostatnim nabytkiem jest lokalny operator City Partner. Jego udziały, w dwóch równych częściach, zbywały dwie osoby fizyczne. Jedna z nich powiązana jest z operatorem Wi-hura.net, działającym na Podhalu w rejonie Zakopanego. W transakcji z Toyą doradzała im krakowska kancelaria prawna Widacki Widacka Podsiedlik.

Po przejęciu City Partner, jeszcze w listopadzie, Toya zadecydowała o formalnym połączeniu obu spółek w trybie „połączenie przez przejęcie”. Na potrzeby tego połączenia wartość majątku City Partner wyceniono na 108 tys. zł.

Partnerem działu jest:

City Partner świadczy (lokalnie) w Krakowie usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem sieci radiowej oraz światłowodowej. Spółka była już wcześniej partnerem Toyi, ponieważ oferowała swoim abonentom telewizję cyfrową łódzkiej sieci.

W 2019 r. City Partner miał 1,045 mln zł przychodów, 13 tys. ujemnej wartości EBITDA, 14 tys. zł straty operacyjnej i tyle samo straty netto.

Wcześniej Toya przejęła w Krakowie firmy T-Mont oraz S-Net.