REKLAMA

Toya przejęła operatora ze Zgierza

W aktach KRS zarejestrowane zostało podniesienie kapitału zakładowego sieci kablowej Toya o nominalną kwotę 150 zł (0,03 proc.). To efekt połączenia spółki z innym podmiotem, stanowiącym współwłasność udziałowców łódzkiej sieci kablowej – spółki jawnej Skomur Pruscy, Krawczyk i Wspólnicy. Firma ta, pod marką Skomur, operuje siecią telekomunikacyjną w rejonie Zgierza – na północ od Łodzi, która jest rodzimym rynkiem Toyi.

Z akt rejestrowych wynika, że przejęcie spółki miało miejsce jeszcze jesienią ubiegłego roku, ale żaden z podmiotów dotychczas nie informował o tym szerzej (o połączeniu z Toyą można obecnie znaleźć komunikat w serwisie internetowym Skomur).

W ramach transakcji w miejsce wcześniejszych wspólników weszli właściciele Toyi: Witold Krawczyk i Jacek Kobierzycki. Teraz zarejestrowane zostało formalne połączenie obu podmiotów.

Jak podaje Skomur, długość jego sieci wynosi ok. 200 km, a w jej zasięgu jest 50 tys. gospodarstw domowych.

To druga akwizycja Toyi z 2019 r. jaka wyszła na światło dzienne (sama spółka niezbyt często informuje o swojej ekspansji).