REKLAMA

Toya zachęca klientów T-Montu do nowych ofert

Łódzka Toya rozpoczęła akcję informacyjną skierowaną do abonentów krakowskiej sieci T-Mont (kupionej w I kwartale) oraz do innych potencjalnych klientów w tym mieście. Celem akcji jest zakomunikowanie faktu przejęcia T-Montu oraz promocja usług pod marką Toya. Operator gwarantuje klientom ważność zawartych do tej pory z T-Montem kontraktów, ale zachęca do migracji na nowe umowy na 12 miesiące i 24 miesiące.

Kształt nowej oferty jest dosyć złożony. Toya obniża znacząco ceny usług, ale ze zobowiązaniem do przedłużenia kontraktów. Preferuje nowych abonentów. Tak czy inaczej klientom komunikowane są następujące ceny:

  • od 11 zł do 50 zł (mc) za pakiety telewizyjne,
  • od 30 zł do 65 zł (mc) za szerokopasmowy dostęp (25/5 Mb/s - 250/20 Mb/s),
  • od 11 zł do 44 zł (mc) za linię telefoniczną,
  • od 11 zł do 23 zł za jedną kartę SIM z nielimitowanymi połączeniami na numery krajowe (jako dodatek do linii stacjonarnej).

Ceny pakietów internet + telewizja wynoszą od 40 zł do 100 zł (mc) również na okresy promocyjne. Operator nieznacznie różnicuje ofertę pomiędzy siecią HFC oraz siecią GPON.