REKLAMA

TP Teltech z gorszym wynikiem finansowym

TP Teltech, spółka budowlano-utrzymaniowa z grupy Orange Polska, opublikowała sprawozdanie za 2019 r. Wynika z niego, iż w ub.r. zanotowała 359,1 mln zł wpływów ze sprzedaży, 6,2 mln zł straty operacyjnej oraz 7 mln zł straty netto. W porównaniu do zeszłego roku wartość sprzedaży nieco się obniżyła, a wynik finansowy się pogorszył.

Na obniżenie wartości sprzedaży zasadniczy wpływ miał znacznie niższy (-93 mln zł, czyli 26 proc. całkowitych przychodów) poziom sprzedaży do właściciela. W sprawozdaniu, zarząd TP Teltech wyjaśnia, że spadły przychody od Orange z tytułu modernizacji sieci dostępowej (operator zasiedziały powoli finiszuje ten projekt), monitoringu oraz utrzymania sieci.

Przeszło dwukrotnie skoczyły natomiast przychody TP Teltech (formalnie) spoza grupy kapitałowej, głównie na skutek realizacji projektów programu POPC. Głównym kontrahentem (10 obszarów konkursowych POPC) jest tutaj jednak Nokia, która z kolei jest generalnym wykonawcą sieci POPC dla Orange Polska. Orange zapewnia TP Teltechowi finansowanie obrotowe (130 mln zł częściowo już spłacone) na potrzeby tych projektów.

Projekty POPC jednak miały się przyczynić do spadku rentowności spółki z powodu wysokich kosztów stałych na początku realizacji projektów.

Zarząd TP Teletech wskazuje na malejący wolumen zleceń od właściciela oraz spadające stawki na usługi monitoringu. Na razie spółka ma jeszcze przed sobą realizację (i wpłaty) projektów POPC, ale w średnim terminie rozważa dywersyfikację działalności na rynku infrastruktury kolejowej oraz energetycznej.

Sprawozdanie z działalności TP Teltech w 2020 r.
Informacje i objaśnienia do sprawozdania za 2020 r.