Trend spadkowy na rynku RAN utrzyma się w 2024 roku

Rynek sieci RAN znajduje się obecnie w trendzie spadkowym, czytamy w raporcie Dell’Oro Group Mobile RAN 5-Year Forecast Report. Po wzroście o ponad 40 proc. w latach 2017–2021 przychody ze sprzedaży rozwiązań dla sieci RAN ustabilizowały się w 2022 r., a w 2023 r. gwałtownie spadły.

Analitycy Dell’Oro przewidują, że w 2024 roku warunki rynkowe pozostaną trudne w związku z wyhamowaniem na indyjskim rynku RAN, chociaż tempo światowego spadku w tym roku i przez pozostałą część okresu objętego prognozą powinno być bardziej umiarkowane.

Ogólny obraz się nie uległ zmianie. Inwestycje związane z MBB (Mobile Broadband) obecnie spowalniają, a korzyści wynikające z nowych potencjalnych obszarów wzrostu, w tym FWA i prywatnych sieci bezprzewodowych, są wciąż zbyt małe, aby zmienić trajektorię – powiedział cytowany w komunikacie Stefan Pongratz, wiceprezes Dell'Oro Group .

Dell’Oro przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat globalne przychody na rynku sieci RAN będą spadać w tempie 1 proc. (CAGR). Spadek wynika przede wszystkim ze spowolnienia inwestycji w mobilny internet szerokopasmowy (MBB).

Technologia 5G-Advanced odegra ważną rolę w migracji do sieci 5G, jednak według analityków Dell’Oro nie należy oczekiwać, że będzie ona motorem napędowym kolejnego dużego cyklu wzrostu nakładów inwestycyjnych.

5G NR, FWA, mmWave, Massive MIMO, Open RAN, prywatna sieć bezprzewodowa, small cells i zwirtualizowana sieć RAN (vRAN) – to segmenty rynku RAN, gdzie Dell’Oro oczekuje wzrostów w ciągu najbliższych 5 lat.