REKLAMA

Trendy konsumenckie napędzają 5G FWA

Ogólny popyt na technologie konsumenckie znacznie wzrósł w 2021 r. i według przewidywań analityków firmy Abi Research z raportu Consumer Tech zapotrzebowanie na nie w najbliższej przyszłości będzie nadal rosło. Dzieje się tak pomimo niepewności związanej z pandemią, kwestiami geopolitycznymi, trwającą wojną na Ukrainie i problemami w łańcuchach dostaw. Ponadto w wielu krajach odnotowywana jest wysoka inflacja oraz wzrost kosztów życia, które to czynniki będą nadal negatywnie wpływać na zachowania konsumentów w zakresie wydatków – do 2023 r. i w kolejnych latach.

Według Abi Research, pomimo wyżej wymienionych czynników ekonomicznych, na rynku elektroniki użytkowej nasilać się będzie zainteresowanie rozwiązaniami służącymi do zdalnego sterowania urządzeniami działającymi w ramach inteligentnego domu (ang. smart home), a także m.in. inteligentnymi okularami (ang. smart glasses) zapewniającymi immersyjne wrażenia. 

Dostawcy coraz częściej oferują rozwiązania do sterowania smart home za pośrednictwem aplikacji i usług. Na przykład inteligentne telewizory będą stawać się inteligentnym ekranem w domu, z funkcjami ‘zawsze podłączonymi do sieci’ i trybami niskiego poboru mocy, dzięki czemu telewizory będą odgrywać ważniejszą rolę w wirtualnym świecie cyfrowych asystentów – komentuje cytowana w komunikacie Filomena Iovino, analityczka Abi Research.

Według prognoz Abi, w 2030 r. dostawy na globalnym rynku inteligentnych urządzeń domowych osiągną 1,9 mld jednostek, w porównaniu z 751,3 mln w 2021 r., przy CAGR na poziomie 9,4 proc. Przewidywane przychody wyniosą 51,3 mld dolarów w 2030 r., w porównaniu z 26,5 mln dol. w 2021 r., przy CAGR 16,5 proc.

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na nawyki konsumentów, wymuszając więcej pracy zdalnej, nauki i konsumpcji rozrywki, zwiększyła zakupy online, co skłoniło sprzedawców detalicznych do dostarczania swoich ofert poprzez wiele kanałów. Ta zmiana w zachowaniach wymusiła szybszy rozwój łączy szerokopasmowych na obszarach pozbawionych infrastruktury, a w konsekwencji na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na lepszą łączność szerokopasmową. FWA (Fixed Wireless Access) stanowi ekonomiczną i skalowalną alternatywę dla konwencjonalnej stacjonarnej łączności szerokopasmowej, a trwające wdrożenia sieci 5G powodują znaczny wzrost na rynku 5G FWA.

W ocenie analityków Abi Research, 5G FWA stanie się konkurencyjnym rozwiązaniem dla konwencjonalnych stacjonarnych łączy szerokopasmowych, dostarczając niedrogie bezprzewodowe łącza szerokopasmowe na obszarach wiejskich. Jednak sieć 5G musi być rozwijana, aby objąć takie właśnie obszary, co nie jest regułą w wielu krajach.

Dlatego w okresie prognozy rynek 5G FWA prawdopodobnie będzie skoncentrowany na dojrzałych rynkach, takich jak Ameryka Północna i Europa Zachodnia. Przewidujemy, że rynek 5G FWA odnotuje znaczny wzrost ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 72 proc., osiągając prawie 69 mln subskrypcji na całym świecie do 2026 r. – podsumowuje Iovino.