REKLAMA

Trustnet stanął na drodze Spidernetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla częstochowskiego ISP Spidernet do nieruchomości i około 100 budynków w Częstochowie, zarządzanych przez Śródmiejską Spółdzielnie Mieszkaniową w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Operator planował budowę do nich światłowodowych przyłączy oraz instalacji telekomunikacyjnych poprzez wykonanie okablowania z kabli miedzianych (skrętka komputerowa co najmniej kat. 5). Starania w tej sprawie rozpoczął w spółdzielni w styczniu 2017 r. Negocjacje w tej sprawie nie zakończyły się zawarciem umowy o dostępie między stronami i w końcu grudnia 2017 r. sprawa trafiła do UKE.

Rozstrzygnięcie w niewielkim stopniu może satysfakcjonować częstochowskiego ISP, bo tylko w sześciu budynkach będzie mógł wykonać sieć miedzianą. UKE stwierdził bowiem, że tylko w tylu budynkach brak jest instalacji telekomunikacyjnych zapewniających transmisję przy wykorzystaniu kabli miedzianych, z których operator ma możliwość skorzystania. Wprawdzie są tam instalacje światłowodowe oraz miedziane (kabel koncentryczny) należące do Orange Polska i Multimedia Polska pozwalające na świadczenie usług o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, jednakże z uwagi na zastosowane medium nie odpowiadają zapotrzebowaniu Spidernetu.

W pozostałych budynkach natomiast instalacją telekomunikacyjną wykonaną w technologii „skrętka” przystosowaną do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s dysponuje firma Trustnet z Częstochowy i gotowa jest ją udostępnić Spidernetowi. Zgodnie z SIIS Trustnet wykorzystuje technologię kabli parowych miedzianych – 100 Mb/s Fast Ethernet.

Według UKE, w tej sytuacji nie ma więc powodów, by  uznać instalacje telekomunikacyjne należące do Trustnet za niedostępne dla Spidernetu bądź nieodpowiadające jego zapotrzebowaniu.

Zgodnie z projektem decyzji operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. wykonanie instalacji telekomunikacyjnych w sześciu budynkach,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych oraz instalacji telekomunikacyjnych budynków.

Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę na wykonanie instalacji telekomunikacyjnej w zdecydowanej większości budynków.