AKCJA SPOŁECZNA

Trwa grupowanie obszarów inwestycyjnych do konkursu POPC

Jako Centrum Projektów Polska Cyfrowa podtrzymujemy, że konkurs na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie ogłoszony we wrześniu – mówiła podczas konferencji w Ostródzie zorganizowanej przez Mediakom Urszula Pomierna z Wydziału Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w CPPC.

Joanna Antczak z Departamentu Zarządzania Danymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej poinformowała, że urząd jest w takcie grupowania obszarów inwestycyjnych do konkursu POPC.

REKLAMA

 – Operatorom planującym wzięcie udziału w konkursie zostaną przedstawione dane adresowe budynków do inwestycji oraz ich współrzędne geograficzne – mówiła Joanna Antczak. Dodała, że UKE będzie się starał, by obszary do inwestycji o wartości 5-10 mln zł mieściły się w granicach administracyjnych powiatów, choć być może nie w każdym przypadku to będzie możliwe. – Na pewno jednak będą musiały zamykać się w obszarze poszczególnych województw, choćby ze względu  na to, że w Mazowieckiem dozwolony jest niższy poziom dofinansowania – mówiła Joanna Antczak.

Przedstawiając obszary inwestycyjne UKE nie będzie sugerował trasowania sieci przez operatorów, choć robi to na swój użytek obliczając opłacalność inwestycji do modelu kosztowo-popytowego.