REKLAMA

Trwa spór zbiorowy w Nexo Tech

Związki zawodowe poinformowały o braku porozumienia z zarządem Nexo Tech – firmy świadczącej usługi utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej – w sprawie warunków pracy. W spółce trwa formalny spór zbiorowy w związku z oczekiwanymi przez załogę podwyżkami płac i zmianami w systemach motywacyjnych.

– Pracodawca nie zgadza się na propozycje związkowe: objęcie wszystkich pracowników podwyżkami, jej wysokości oraz włączeniem do regulaminu wynagradzania premii regulaminowej. W ocenie naszych przedstawicieli, oczekiwania nie są wygórowane, biorąc pod uwagę aktualny poziom wynagrodzeń oraz kwalifikacje i obowiązki pracowników. Niezadowolenie pracowników z aktualnego poziomu wynagrodzeń powoduje odejścia do innych pracodawców. Pozyskanie nowych osób o tak szerokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu wydaje się niemożliwe – podają związki zawodowe.

Strona związkowa żądała podwyżek w wysokości 650 zł per capita dla 90 proc. pracowników spółki możliwością rozłożenia wzrostu wynagrodzeń na trzy lata. Pracodawca natomiast jest w stanie zadeklarować 3,5-proc. wzrost płac w 2019 r. oraz możliwość dalszego wzrostu w dwóch kolejnych latach na poziomie oczekiwanym przez związki zawodowe, ale zależnie od warunków rynkowych tj. sytuacji finansowej spółki, kosztów pracy itp.

W ciągu ostatnich lat (2015-2017) spadek przychodów Nexo Tech (96 mln zł w 2017 r.) postępuje szybciej, niż spadek kosztów operacyjnych. Koszty pracy spadają jednak co roku, a w 2017 r. wynosiły 41,8 mln zł (bez kosztów ubezpieczeń społecznych).

Z powodu braku porozumienia w sporze zbiorowym, strony sporu podpisały protokół rozbieżności i szykują się do negocjacji z udziałem mediatora. Konflikt ze związkami spowodował, że zarząd spółki nie podjął zapowiedzianych na 2019 r. podwyżek wynagrodzeń, które miały zacząć następować od 1 kwietnia.

REKLAMA