REKLAMA

Trzy obszary w 2. rundzie trzeciego konkursu 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła II rundę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach trzeciego konkursu POPC dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Będzie ona trwała do 11 stycznia 2019 r.

Partnerem działu jest:

Ubiegać można się jednak tylko na dofinansowanie projektów budowy sieci w trzech obszarach, w dwóch województwach (opolskie i małopolskie), w podregionach: nyskim, opolskim i krakowskim. Przy czym potencjalnie najwięcej gospodarstw domowych, do których można doprowadzić sieć, jest w podregionie krakowskim (ponad 39 tys., a minimalne zobowiązanie  – blisko 20 tys.). W sumie na te trzy podregiony całkowita liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem szybkiego internetu na obszarze interwencji sięga ponad 100 tys. Beneficjenci będą musieli też zapewnić łącza internetowe do ponad 370 szkół na tych obszarach.

Kwota środków przeznaczonych na II rundę konkursu to nieco ponad 143 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania dla trzech obszarów wskazanych w II rundzie trzeciego konkursu wynosi 85 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu, a możliwa kwota dofinansowania na poszczególne obszary konkursowe waha się w granicach 45-49 mln zł.