REKLAMA

Skyconnect będzie emitować sygnał TV Polonia

Telewizja Polska S.A. w przetargu na zapewnienie łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TV Polonia przez okres 12 miesięcy wybrała ofertę spółki Skyconnect Michał Janik z Warszawy. Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 1, 8 mln zł.

W ramach postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty, najtańsza – 1 799 550 zł, najdroższa brana pod uwagę – 1 889 940 zł.

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w zakresie:

  1. Odbioru sygnału zapewnionego przez TVP w punkcie dostawy.
  2. Uruchomienia up-linku po odebraniu sygnału z punktu dostawy.
  3. Transportu oraz obróbki sygnału zgodnie z wymaganiami w załączniku nr 1 do projektu umowy.

REKLAMA