REKLAMA

TV Trend: ATM Grupa wznowi produkcję

Jak poinformował zarząd ATM Grupa S.A., firmowe zespoły produkcyjne podjęły skonkretyzowane działania zmierzające do wznowienia realizacji zdjęć do niemal wszystkich produkcji. Również spółka zależna: ATM System Sp. z o.o. wraca do realizacji usług, zarówno świadczonych na rzecz własnej grupy kapitałowej, jak i podmiotów zewnętrznych, w skali porównywalnej do tej sprzed ogłoszenia zagrożenia epidemicznego.

Spółka zakłada, że gotowość do wznowienia pracy osiągnie 25 maja br. W tym celu m.in. przygotowano procedury bezpieczeństwa planów zdjęciowych – zweryfikowane i zatwierdzone przez ekspertów medycznych.

Aktorzy i członkowie ekip będą wyposażani w środki ochrony osobistej, a plany zdjęciowe w pomieszczeniach zamkniętych będą regularnie odkażane. Scenariusze zmieniono w ten sposób, aby realizacja scen była możliwa z zachowaniem wszystkich uzgodnionych środków ostrożności.

Jak zapewniają członkowie władz ATM Grupa: „Oczywiście nie mamy gwarancji, że do planowanego dnia wznowienia zdjęć nie zaistnieje szczególna sytuacja bądź zmiana rządowych przepisów, która opóźni ten termin, lub spowoduje konieczność jego przełożenia na czas nieokreślony. Mimo organizowanych zabezpieczeń liczymy się też z ryzykiem, że z przyczyn niezależnych nie uda się uniknąć zarażeń członków ekip, do których mogłoby dojść czy to na planach, czy też w innych miejscach, w których będą oni przebywać w okresach zdjęciowych. Potwierdzone przypadki zachorowań będą wiązały się z koniecznością poddania się chorych osób zaleceniom służb sanitarnych, w tym również kwarantannie, co może prowadzić nawet do okresowego zawieszenia realizacji zdjęć. Rozważając i analizując te ryzyka doszliśmy jednak do wniosku, że czas przestoju wydłużany do momentu kiedy zagrożenie epidemiczne przestanie istnieć jest niemożliwy do wiarygodnego przewidzenia.”

TV Trend, to nowe przedsięwzięcie, którego celem jest profesjonalny opis rynku treści wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem retransmisji w sieciach teleinformatycznych. Partnerem TELKO.in w tym przedsięwzięciu oraz redaktor prowadzącą jest Danuta Harenda, która przez wiele lat kierowała jednym z najważniejszych branżowych tytułów związanych z rynkiem telewizji kablowych oraz wideo kontentu i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych dziennikarzy specjalistycznych mediów tego segmentu. TV Trend ze swoją problematyką tymczasem gościnnie na łamach TELKO.in, a za kilka miesięcy we własnym serwisie. Zapraszamy do lektury i współpracy.