REKLAMA

[TV Trend] MC łagodzi wymagania co do HbbTV

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, który to akt został przyjęty (właściwie: istotnie zaktualizowany) zaledwie w ub.r. głównie pod kątem migracji nadawania telewizyjnego do nowych standardów.

W bieżącej nowelizacji resort cyfryzacji obniża swoje wymagania, co do wdrożenia technologii HbbTV, która wprowadza nowe możliwości interakcji z widzem w rozsiewczej sieci telewizyjnej. Ustalono ostatecznie, że dla nowych odbiorników cyfrowych (telewizorów i dekoderów) wymagana będzie wersja 2.0.1 standardu HbbTV od stycznia 2021 r.

W ubiegłym roku na rynku trwała dyskusja pomiędzy resortem cyfryzacji a środowiskiem przedsiębiorców związanych z produkcją i dystrybucją odbiorników, którzy protestowali przeciw pierwotnemu planowi zapisania wymogu HbbTV w najnowszej wersji 2.0.2, argumentując, że nie jest on jeszcze powszechny w seryjnych urządzeniach. Pochodną była dyskusja o terminie obowiązywania tego wymogu technicznego.

Ostatecznie MC przyjęło jednak nowszy standard 2.0.2, ale z terminem obowiązywania od września br.

W tym roku, w styczniowej wersji zmiany rozporządzenia ministerstwo było już skłonne przystać na starszą i powszechniejszą wersję HbbTV, ale wciąż z wrześniowym terminem wdrożenia. Teraz gotowe jest także przesunąć termin na styczeń 2021 r.

– Implementacja HbbTV we wskazanej wersji stanowi odpowiedź na głosy producentów dotyczące niedostatecznego przygotowania rynku do wdrożenia HbbTV w najnowszej wersji, tj. 2.0.2. – argumentuje dzisiaj MC w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia.

TV Trend, to nowe przedsięwzięcie, którego celem jest profesjonalny opis rynku treści wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem retransmisji w sieciach teleinformatycznych. Partnerem TELKO.in w tym przedsięwzięciu oraz redaktor prowadzącą jest Danuta Harenda, która przez wiele lat kierowała jednym z najważniejszych branżowych tytułów związanych z rynkiem telewizji kablowych oraz wideo kontentu i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych dziennikarzy specjalistycznych mediów tego segmentu. TV Trend ze swoją problematyką tymczasem gościnnie na łamach TELKO.in, a za kilka miesięcy we własnym serwisie. Zapraszamy do lektury i współpracy.