REKLAMA

[TV Trend] Rockbridge sprzedaje akcje ATM Grupa

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazało zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez zarządzane fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki ATM Grupa S.A. – poniżej progu 10 proc.

Zmniejszenie stanu posiadania nastąpiło na skutek zawarcia 18 maja 2020 r. transakcji zbycia 1 mln akcji spółki na rynku regulowanym.
Transakcja została rozliczona 20 maja 2020 r.

Przed transakcją fundusze posiadały łącznie 10 730 594 akcji ATM Grupa, które stanowiły 12,729 proc. kapitału zakładowego. Po zawarciu oraz rozliczeniu transakcji fundusze zarządzane przez Rockbridge mają łącznie 9 730 594 akcje Spółki, które stanowią 11,543 proc. kapitału zakładowego.

Rockbridge należy do największych akcjonariuszy spółki. Pakiet przeszło 6 proc. posiada również OFE Nationale-Nederlanden. Pakiet kontrolny (40 proc.) ma założyciel firmy Tomasz Kurzewski wraz z żoną, a ponad 17 proc. akcji należy do podmiotów kontrolowanych przez Zygmunta Solorza.

ATM Grupa jest największym niezależnym telewizyjnym i filmowym studiem produkcyjnym w Polsce. Kierownictwo firmy nie obawia się o wyniki finansowe pierwszego kwartału br., ale – jego zdaniem – w II kw. pandemia i wynikające z tego wstrzymanie zdjęć, będą miały istotny, negatywny, wpływ na finanse firmy. Obserwatorzy zewnętrzni obawiają się nawet o bankructwo spółki.

Ich zdaniem główni klienci ATM Grupa, w związku z epidemią, przeorganizowują się na produkcję wyłącznie wewnętrzną, co w obecnej sytuacji jest dla nich najbezpieczniejsze. ATM przez najbliższe miesiące może zatem nie mieć czego produkować.

Produkcja telewizyjna jest planowana z dużym wyprzedzaniem. Mimo zapowiedzi jej wznowienia już w czerwcu br., może wrócić do ATM Grupa najwcześniej na wiosnę 2021.

TV Trend, to nowe przedsięwzięcie, którego celem jest profesjonalny opis rynku treści wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem retransmisji w sieciach teleinformatycznych. Partnerem TELKO.in w tym przedsięwzięciu oraz redaktor prowadzącą jest Danuta Harenda, która przez wiele lat kierowała jednym z najważniejszych branżowych tytułów związanych z rynkiem telewizji kablowych oraz wideo kontentu i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych dziennikarzy specjalistycznych mediów tego segmentu. TV Trend ze swoją problematyką tymczasem gościnnie na łamach TELKO.in, a za kilka miesięcy we własnym serwisie. Zapraszamy do lektury i współpracy.