REKLAMA

[TV Trend] Rusza fundusz wsparcia ludzi filmu

29 maja br. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) uruchomiła nabór do programu pomocowego „Producenci pomagają ekipom”. Początkowa alokacja funduszu to 2,5 mln zł. Netflix jest pierwszym partnerem programu.

Program jest przeznaczony na wsparcie członków ekip z sektora audiowizualnego, najbardziej dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 ze względu na zatrzymanie, odwołanie lub przełożenie produkcji. Przez ponad dwa miesiące w Polsce wstrzymano prawie wszystkie zdjęcia do produkcji filmowych i serialowych. Szacuje się, że ich liczba to ponad 200.

Dzięki programowi pracownicy zaangażowani w produkcję filmów i seriali będą mogli otrzymać jednorazową pomoc w formie darowizny w kwocie 2,7 tys. zł. O pomoc będą mogli ubiegać się przedstawiciele 88 zawodów filmowych, którzy spełnią określone kryteria:

  • pracują w zawodzie filmowym zaliczanym do below the line (pełna lista zawodów znajduje się na stronie www.kipa.pl/fundusz/),
  • pracowali przy produkcji audiowizualnej, która została zatrzymana, przełożona lub odwołana ze względu na restrykcje związane z COVID-19,
  • wykażą się co najmniej 6-miesięcznym doświadczeniem zawodowym przy produkcji audiowizualnej,
  • wykażą, że od 15 września 2019 do 15 marca 2020 pracowali przy jakiejkolwiek produkcji audiowizualnej przez co najmniej 10 dni,
  • nie pracowali przy produkcji audiowizualnej w okresie między 15 marca a 17 maja 2020 r.,
  • ich roczny dochód w 2019 r. był poniżej pierwszego progu podatkowego, czyli nie przekroczył 85 528 zł,
  • płacą podatki w Polsce.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zakłada, że dzięki programowi wsparcie uzyska ponad 900 osób. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia ich do KIPA.

TV Trend, to nowe przedsięwzięcie, którego celem jest profesjonalny opis rynku treści wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem retransmisji w sieciach teleinformatycznych. Partnerem TELKO.in w tym przedsięwzięciu oraz redaktor prowadzącą jest Danuta Harenda, która przez wiele lat kierowała jednym z najważniejszych branżowych tytułów związanych z rynkiem telewizji kablowych oraz wideo kontentu i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych dziennikarzy specjalistycznych mediów tego segmentu. TV Trend ze swoją problematyką tymczasem gościnnie na łamach TELKO.in, a za kilka miesięcy we własnym serwisie. Zapraszamy do lektury i współpracy.