TVK Dipol wyprzedziła z FTTH Kobę w Siemiatyczach

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje dwóch bliźniaczych projektów decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Koba, ISP z Białegostoku do nieruchomości położonych w Siemiatyczach przy ul. 11-go Listopada 4 i 6, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Białostocki ISP ścierał się w tej sprawie z sąsiadującymi wspólnotami mieszkaniowymi.  W lipcu 2020 r.  operator wystąpił do nich z wnioskami o zawarcie umowy na dostęp do nieruchomości i budynku. Wskazywał w nich,  że jego celem jest umożliwienie doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku oraz umożliwienie wykonania instalacji w technologii FTTH (sieć światłowodowa).

PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA

Wspólnoty zgodnie odpowiedziały, że  „nie wyrażają zgody na udostępnienie nieruchomości w celu wykonania przyłącza i instalacji telekomunikacyjnej, ponieważ taka instalacja już jest w budynku” .

W tej sytuacji Koba liczył na wsparcie UKE, pod którego adres skierował odpowiedni wniosek w sierpniu 2020 r. 

Rozstrzygnięciem może się jednak czuć rozczarowany, bowiem regulator ustalił, że w każdym z  budynków znajduje się światłowodowa instalacja telekomunikacyjna pozwalająca na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, której właścicielem jest Telewizja Kablowa Dipol z Białegostoku. UKE ocenił też, że Koba może z niej skorzystać, bowiem spełnia ona jego zapotrzebowanie w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych.

Z danych UKE wynika, że na sieci miedzianej usługi świadczą tam też Orange i Netia.

Zgodnie z projektami decyzji w obu przypadkach Koba jest uprawniony do:

  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu do nieruchomości, w tym do obu budynków w zakresie umożliwienia wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.