Tysiąc osób odejdzie z Orange w 2016 r.

Orange Polska poinformował o zawarciu ze związkami zawodowymi "Umowy Społecznej" na lata 2016-2017, na mocy której, w tym okresie, z programu dobrowolnych odejść będzie mogło skorzystać maksymalnie 2050 osób z Orange Polska oraz Orange Customer Service (OCS). W ramach "Umowy Społecznej" wynegocjowana została także podwyżka wynagrodzeń: po 2,5 proc. w dwóch kolejnych latach.

Limit rezygnacji na przyszły rok został ustalony na 1030 osób – 730 z Orange i 300 z OCS. Poza ustawowymi odprawami Orange będzie wypłacał odchodzącym pracownikom dodatki w wysokości od 5 tys. zł do 26 tys. zł w zależności od stażu pracy. Jak pisaliśmy w październiku średnie łączne odprawy dla pracowników korzystających z programu wynosiły 49-59 tys. zł. Orange więc nie ma trudności z realizacją uzgodnionego programu i odmawia części chętnym prawa do skorzystania, gdyby miało to zagrozić funkcjonowaniu spółki.

Zaplanowana na przyszły rok skala redukcji zatrudnienia będzie niższa o 28 proc., niż realizowana w roku bieżącym. Warto jednak pamiętać, że spółek z grupy innych, niż dwie wyżej wymienione "Umowa Społeczna" nie obowiązuje, a w nich także realizowane są redukcje zatrudnienia. Ponadto część pracowników odchodzi poza tym programem.

Na koniec III kwartału w grupie Orange Polska zatrudnionych było 17,2 tys. osób.