Ubywa operatorów w rejestrze UKE

Na koniec ubiegłego roku w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych (RPT) prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej znajdowało się 5 505 podmiotów, tj. o prawie 400 mniej niż rok wcześniej (5901). Tendencja spadku operatorów widoczna jest od 2011 roku, kiedy to w RPT było ich 7 105.

UKE prowadzi też oddzielnie rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (RJST). Tam ich od 2010 r systematycznie przybywa i na koniec 2018 było ich 405, tj. o dwa więcej niż rok wcześniej.

Jak wyjaśnia regulator, od maja 2016 r. UKE może wykreślić z rejestru przedsiębiorcę telekomunikacyjnego nie tylko na jego wniosek, ale także po uzyskaniu informacji z CEIDG albo KRS o jego wykreśleniu. Okoliczności te wpłynęły na zmniejszenie liczby wpisów w RPT w ostatnich trzech latach.

Jak podaje UKE, w sprawozdaniu z działalności za ubiegły rok w 2018 r. dokonano 278 wpisów do RPT, 674 wykreśleń z RPT oraz 2 wpisów do RJST.