Udział urządzeń mobilnych w ruchu internetowym spadł o 10 proc. r/r

W ciągu ostatnich 10 lat udział urządzeń mobilnych w ruchu internetowym wzrósł czterokrotnie, a obecnie ponad połowa przeglądania treści w sieci odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych. Jednak po dekadzie ciągłego wzrostu, rok 2023 przyniósł nieoczekiwany spadek. Natomiast w przypadku laptopów i komputerów stacjonarnych odnotowuje się dwucyfrowy wzrost.

Według danych zebranych przez Statista, liczba użytkowników smartfonów na świecie osiągnęła w tym roku poziom 6,92 mld, co oznacza, że ponad 85 proc. światowej populacji posiada smartfony. Pokazuje to ogromny wzrost w porównaniu z 2016 r., kiedy na świecie było około 3,7 mld użytkowników smartfonów, co stanowiło wówczas 49,4 proc. światowej populacji. Dzięki tak ogromnej bazie użytkowników udział urządzeń mobilnych w ruchu internetowym wzrósł czterokrotnie w ciągu ostatniej dekady.

Udział ruchu internetowego generowanego przez telefony komórkowe spada, podczas gdy w przypadku laptopów i komputerów stacjonarnych odnotowuje się dwucyfrowy wzrost. Według danych DataReportal z raportu Digital 2023 October Global Statshot Report, przedstawionych przez OnlyAccounts.io, dziesięć lat temu telefony komórkowe odpowiadały za zaledwie 12,6 proc. całkowitego ruchu w sieci. Pięć lat później odsetek ten wzrósł do 50 proc. Chociaż od tego czasu tempo wzrostu znacznie spadło, w zeszłym roku udział telefonów komórkowych w całkowitym ruchu internetowym urósł do 59 proc. Rok 2023 przyniósł jednak nieoczekiwany spadek: udział ruchu internetowego telefonów komórkowych zmniejszył się do 52,8 proc.

Statystyki DataReportal pokazują, że laptopy i komputery stacjonarne wygenerowały 44,95 proc. całkowitego ruchu w sieci w 2023 r., czyli o 14,5 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Podobnie jak telefony komórkowe, również tablety odnotowały pogorszenie koniunktury, a ich udział spadł o 12,4 proc. r/r do 1,83 proc. Inne urządzenia, takie jak konsole do gier, odpowiadały za zaledwie 0,4 proc. ruchu w sieci, ale i tak stanowi to ogromny wzrost o 1233 proc r/r.

Chociaż udział telefonów komórkowych w globalnym ruchu internetowym wynosi obecnie 52 proc., nadal istnieją znaczne różnice między regionami i krajami. Według badania DataReportal zdecydowanie najwyższy udział w mobilnym ruchu internetowym (83,1 proc.) w 2023 r. miał Wietnam. Na kolejnych miejscach plasują się Nigeria (83 proc.) i Republika Południowej Afryki (79 proc.).

Statystyki pokazują również, że udział urządzeń mobilnych w ruchu internetowym jest najniższy w krajach zachodnich. Wielka Brytania i Niemcy plasowały się poniżej średniej światowej, z udziałem odpowiednio 45,9 proc. i 42 proc.

Telefony komórkowe były najrzadziej wykorzystywane do przeglądania stron internetowych w Danii (26,6 proc. całkowitego ruchu w sieci), Stanach Zjednoczonych (30,2 proc.) i Norwegii (30,4 proc.).

Udział urządzeń mobilnych w ruchu internetowym. Odsetek wszystkich stron internetowych wyświetlonych w przeglądarkach internetowych działających na każdym rodzaju urządzenia w 2023 r.
(źr. DIGITAL 2023 October Global Statshot Report)