REKLAMA

UE inwestuje 216 mln euro w promowanie badań naukowych w zakresie półprzewodników

7 lutego br. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Półprzewodników (działające w ramach programu HE Key Digital Technologies JU i przekształcone na Chips Joint Undertaking - Chips JU) ogłosiło pierwszą rundę zaproszeń do składania wniosków o wartości 216 mln euro w celu wsparcia inicjatyw w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie półprzewodników, mikroelektroniki i fotoniki. Wspólne przedsięwzięcie wdraża jeden z filarów Chips Act - Inicjatywę „Chips for Europe.

Rozporządzenie unijne Akt w sprawie czipów (Chips Act) przyjęte we wrześniu 2023 r. ma na celu wzmocnienie ekosystemu półprzewodników w Europie, a co za tym idzie definiuje działania inwestycyjne i strukturalne oraz zabezpiecza środki finansowe na ten cel. Finansowanie ma pochodzić z programów Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme, DEP) oraz Horyzont Europa (HE).

Nowa seria zaproszeń ma nadal wspierać europejski przemysł półprzewodników poprzez „wzmocnienie współpracy, konkurencyjności przemysłowej i transferu wiedzy z laboratoriów do fabryk”, napisano w komunikacie. Konsorcja mogą składać wnioski dotyczące tematów dotyczących szerokiego zakresu wyzwań określonych w „Strategicznym programie badań i innowacji” – od tranzystorów w chipach krzemowych po wbudowaną sztuczną inteligencję, łączność lub koordynację i kontrolę złożonych systemów w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa.

Ponadto projekty finansowane w ramach tych nowych zaproszeń mają przyczynić się do rozwoju sprzętu typu open source dla przemysłu motoryzacyjnego, wesprzeć proces przechodzenia na pojazdy oparte na oprogramowaniu oraz promować przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne.

Zaproszenia skierowane są do konsorcjów składających się z unijnych podmiotów przemysłowych działających w tych dziedzinach ze wszystkich państw członkowskich. Oczekuje się, że będą im towarzyszyć proporcjonalne środki finansowe pochodzące od państw uczestniczących we Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz Czipów oraz inwestycje sektora prywatnego. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o finansowanie na portalu Funding and Tender Opportunities do 14 maja 2024 r. (pierwszy termin). Więcej informacji na temat tych zaproszeń i procedury składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej Chips JU.

Ogłoszenie to jest następstwem pierwszej rundy zaproszeń do składania wniosków dotyczących innowacyjnych linii pilotażowych, ogłoszonej w listopadzie 2023 r., w ramach której zapewniono finansowanie unijne w wysokości 1,67 mld euro. Te środki zostaną w szczególności przeznaczone na rozwijanie możliwości projektowania na dużą skalę zintegrowanych technologii półprzewodnikowych, udoskonalanie istniejących i rozwijanie nowych linii pilotażowych, budowanie zaawansowanych możliwości technologicznych i inżynieryjnych w celu przyspieszenia rozwoju chipów kwantowych oraz utworzenie sieci centrów kompetencyjnych w całej Europie.

1 lutego 2024 r. Chips JU otworzyło 4 nabory na tworzenie linii pilotażowych, będących jednym z komponentów Inicjatywy „Chips for Europe”. Linie pilotażowe, po zbudowaniu, mają być otwarte na równych zasadach dla podmiotów publicznych i prywatnych i mają służyć testowaniu i rozwijaniu technologii półprzewodników. Nabory skierowane są przede wszystkim do organizacji badawczych i technologicznych.