REKLAMA

UE: Kluczowe elementy sieci 5G muszą pochodzić od zaufanych partnerów

Kluczowe elementy sieci 5G, takie jak elementy mające krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, będą pozyskiwane wyłącznie od zaufanych stron – stwierdzono w przyjętych we wtorek przez unijnych ministrów odpowiedzialnych za łączność wnioskach dotyczące znaczenia i bezpieczeństwa technologii 5G.

W siedmiostronnicowym dokumencie, który publikuje serwis Euractiv nie ma ani słowa o Chinach, czy Huawei. Podkreślono w nim, że podejście do cyberbezpieczeństwa sieci piątej generacji powinno być kompleksowe i oparte na ryzyku, przy jednoczesnym uwzględnieniu „czynników nietechnicznych” takich jak „ ramy prawne i polityczne, którym podlegają dostawcy w krajach trzecich”.

W liczących 26 punktów wnioskach znajduje się m.in. stwierdzenie, że ze względu na kluczowe znaczenie sieci 5G dla „obsługi i utrzymania ważnych funkcji społecznych i gospodarczych oraz szerokiego zakresu usług niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym jego transformacji cyfrowej” dla Europy istotna jest „suwerenność technologiczna” oraz  „promowanie globalnego podejścia UE do bezpieczeństwa cybernetycznego przyszłych sieci łączności elektronicznej”.

W dokumencie stwierdzono, że „ważne jest, aby państwa członkowskie rozważyły ​​potrzebę dywersyfikacji dostawców w celu uniknięcia lub ograniczenia powstania dużej zależności od jednego dostawcy” oraz podkreślono „znaczenie oceny ryzyka związanego ze współzależnościami między sieciami 5G a innymi krytycznymi publicznymi i prywatnymi systemami i usługami”.

W dokumencie uznano, że sieci 5G i inne powiązane sieci łączności elektronicznej „muszą być chronione w sposób ciągły przez cały cykl życia” oraz, że ochrona musi obejmować cały łańcuch dostaw i cały sprzęt. Zwrócono również uwagę, że chociaż standaryzacja i certyfikacja mogą być w stanie sprostać niektórym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem sieci 5G, to „konieczne są dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko”.