[Aktualizacja] UKE: 8 proc. słupów energetycznych udostępnianych już według niższych stawek regulacyjnych

Aktualizacja 11.05.2022 r. godz. 11.10

Jak nas poinformował jeden z ISP z południa, dane UKE nie są do końca wiarygodne, bo tylko z jego firmą Tauron zawarł więcej jak dwa aneksy na dużo więcej jak 3 tys. słupów (w ub.r.). Dodatkowo  wiele innych w regionie zawarło takie aneksy i szacuje on, że około 90 proc. ISP na obszarze tego OSD rozlicza się po nowych stawkach. 

Warto dodać, że od pewnego czasu Tauron już nie chce aneksować umów do nowych stawek.

---

Urząd Komunikacji Elektronicznej ocenia, że regulacja dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych odniosła w II półroczu 2021 r. efekt w postaci obniżenia opłat z tytułu współkorzystania z istniejących zasobów operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Obecnie ponad 8 proc. udostępnianych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym słupów elektroenergetycznych objętych jest niższymi opłatami według stawek zgodnych z decyzjami Prezesa z 12 lutego 2021 r.

Na warunkach określonych w regulacji w ubiegłym roku, po wejściu w życie decyzji z 12 lutego 2021 r.:

  • Enea zawarła 22 umowy ramowe oraz prawie 40 umów szczegółowych, na podstawie których zostało udostępnionych ponad 7 tys. słupów, oraz 2 aneksy do umów zawartych przed wydaniem decyzji Prezesa UKE z 12 lutego 2021 r. w zakresie zmiany opłat na dostęp do ponad 150 słupów,
  • Energa zawarła 9 umów ramowych na dostęp do słupów,
  • PGE zawarła 87 umów ramowych oraz ponad 80 umów szczegółowych, na podstawie których zostało udostępnionych ponad 17 tys. słupów, oraz ponad 240 aneksów do umów zawartych przed wydaniem decyzji Prezesa UKE z 12 lutego 2021 r. w zakresie zmiany opłat na dostęp do prawie 40 tys. słupów,
  • Tauron zawarł 32 umowy ramowe na dostęp do słupów oraz 2 aneksy do umów zawartych przed wydaniem decyzji Prezesa UKE z 12 lutego 2021 r., w zakresie zmiany opłat na dostęp do prawie 3 tys. słupów.