REKLAMA

UKE: blisko 80 proc. gospodarstw domowych w zasięgu łącza co najmniej 100 Mb/s na koniec 2023 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował sprawozdanie z wykonania planu działalności regulatora  za 2023 rok.

Jednym z głównych celów było  udostępnienie zasobów częstotliwości z pasma 3,6 GHz na potrzeby wdrożenia nowych technologii 5G. I to się udało, bo w grudniu ub. r. do czterech operatorów mobilnych trafiły odpowiednie decyzje umożliwiające dokonanie rezerwacji pasma dla 5G.

Regulator zapowiadał też w 2023 r. podjęcie działań mających doprowadzić do zwiększenia do 77 proc. odsetka gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach. Cel ten wykonał z nawiązką, bo jak podaje wskaźnik ten na koniec 2023 r. sięgnął 79,64 proc. gospodarstw domowych

UKE spodziewał się też, że w 2023 roku wyda 100 decyzji w przedmiocie ustalenia warunków dostępu do nieruchomości. Tu także było ich ostatecznie więcej. Jak bowiem podlicza regulator w 2023 r. Prezes UKE wydał 128 decyzji dotyczących ustalenia warunków dostępu do nieruchomości oraz budynków. 64 spośród tych decyzji zawierało rozstrzygnięcie pozytywne i określało warunki współpracy w zakresie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do ponad 900 budynków, w tym do ponad 48 budynków użyteczności publicznej. 

W ub.r. UKE zamierzał też przeszkolić 7 tys. osób w ramach kampanii podnoszących świadomość w zakresie bezpieczeństwa w internecie. Ostatecznie w warsztatach edukacyjnych, webinarach, wykładach, czy kursach online organizowanych przez UKE na ten temat uczestniczyło 17 788 osób. 

Na 2023 r. UKE miał też swój plan odnośnie kontroli, czy sieci wybudowane w ramach 1.1 POPC spełniają minimalne parametry jakościowe, do których zapewniania zobowiązali się operatorzy. Regulator planował 24 tego typu kontrole kwartalnie, czyli 96 w całym roku. Ostatecznie było ich 93, przy czym większość z nich odbyła się w pierwszych trzech kwartałach. W ostatnim kwartale 2023 r. kontrolerzy UKE byli mniej aktywni, bo przeprowadzili tylko jedną kontrolę. To zrozumiałe o tyle, że projekty z 1.1 POPC już się zakończyły, a nowe z KPO i FERC w 2023 r. nie ruszyły.