UKE blokuje plan budowy sieci Koby w bloku w Mońkach, ale według SIDUSIS ISP już tam jest

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Koba, ISP z Białegostoku do nieruchomości położonej w Mońkach, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy Al. Niepodległości 33, w celu zapewnienia w nim usług telekomunikacyjnych.

Nieruchomość oraz budynek mieszkalny wielorodzinny jest własnością ogółu właścicieli lokali wyodrębnionych w budynku, a zarządza nim wspólnota. Koba zwrócił się do niej w maju 2022 r. wskazując, że jego celem jest umożliwienie doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku oraz umożliwienie wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku w technologii FTTH (sieć światłowodowa).

Strony nie doszły do porozumienia i w sierpniu 2022 r. sprawa trafiła do UKE.

Wspólnota poinformowała, że „(…) budynek wyposażony jest w instalację telekomunikacyjną przystosowaną do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, zatem nie ma potrzeby budowania dodatkowej infrastruktury”. Ponadto potem wskazał, że właścicielem instalacji telekomunikacyjnej (wewnętrznej) jest wspólnota oraz, że instalacja ta jest „wykonana w technologii światłowodowej”. 

UKE uznał ten argument i ocenił, że nie ma potrzeby budowania dodatkowej infrastruktury przez Kobę. ISP z Białegostoku ma bowiem możliwość wykorzystania istniejącej instalacji.

Z danych UKE wynika, że usługi internetowe przy Al. Niepodległości 33 w Mońkach świadczy Vectra oraz lokalny ISP z tej miejscowości PPHU „Karolina". Trochę inne dane są w SIDUSIS, bo według tej bazy z usługami obecne tam są Vectra i Multimedia (przejęta przez Vectrę), a nie ma tam PPHU „Karolina". Co jednak ciekawe z SIDUSIS wynika, że usługi światłowodowe oferuje tam już Koba, który toczy o to sprawę w UKE.

A zgodnie z projektem decyzji Koba jest uprawniony jedynie do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  3. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-2.