REKLAMA

UKE chce stworzyć platformę o atrakcyjności inwestycyjnej obszarów NGA

Urząd Komunikacji Elektronicznej chce stworzyć i udostępnić platformę prezentującą atrakcyjność inwestycyjną obszarów pozbawionych infrastruktury szerokopasmowej o standardzie NGA. Ma ona m.in. zawierać zaawansowane narzędzia analityczne, które będą mogli wykorzystywać  przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Regulator na początek  ogłosił dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursem na wykonanie platformy. Ma on określić tryb wyboru wykonawcy oraz kwestie techniczne związane z realizacją platformy. Zainteresowani mogą zgłosić chęć przystąpienia do dialogu technicznego do 19 lipca 2019 r.

Warto też wspomnieć, że UKE planuje stworzyć tę platformę w ramach tegorocznej edycji GovTech Polska. Celem tego programu jest usprawnienie dialogu między administracją publiczną a innowatorami: przedsiębiorcami MŚP, start-upami, środowiskiem naukowym.

GovTech Polska to program zainicjowany w 2018 r., który stanowić ma alternatywę dla klasycznego postępowania – nowy model pozyskiwania technologii, w którym sektor publiczny ma szansę zyskać nie tylko większy wybór wykonawców (przeciętnie 50 zgłaszających się do konkursów govtech vs 3 firmy w klasycznym przetargu), jak i wsparcie zewnętrznych ekspertów na każdym etapie procesu zamówienia – od pomysłu do wdrożenia. To także program, który ma otwierać przed startupami i MŚP nowe możliwości związane z uczestnictwem w zamówieniach publicznych przez ograniczenie formalności do minimum.