UKE chce uporządkować pasmo 900 MHz

Aktualizacja 28.04 11:41

W komentarzach do tekstu o reshufflingu pasma 900 MHz rzecznik UKE Witold Tomaszewski ocenił, że procedura może się zakończyć na początku wakacji. Jednocześnie poddał w wątpliwość możliwość przeprowadzenia w tym roku także porządkowania pasma 1800 MHz – z powodu wydolności urzędu, jak również konieczności uzgodnienia sprawy z dysponentami częstotliwości.

---

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, iż z urzędu podjął projekt zmian decyzji rezerwacyjnych, na mocy których z częstotliwości radiowych w paśmie 900 MHz korzystają Polkomtel oraz T-Mobile. Regulator chce alokować zasoby operatorów tak, aby utworzyły ciągłe bloki.

Z uwagi na historyczny proces przydziału pasma 900 MHz, dzisiaj bloki częstotliwości T-Mobile i Polkomtela są przemieszane. Regulator planuje przesunąć T-Mobile w górę pasma 900 MHz, bliżej zasobów Orange, co ułatwi współpracę operatorów, dzielących aktywne urządzenia sieci mobilnej.

Zasoby Polkomtela zostaną przesunięte w dół pasma i skomasowane obok bloku Playa.

Wielkość zasobów w paśmie 900 MHz, z jakich korzystają obaj operatorzy nie zmienią, ale utworzą ciągłe bloki o szerokości 14 MHz w przypadku Polkomtela i 9 MHz w przypadku T-Mobile. Dla porównania Orange i Play mają w paśmie 900 MHz ciągłe bloki o szerokości (odpowiednio): 6,8 MHz i 5 MHz.

Jeszcze bardziej poszatkowane niż zakres 900 MHz jest pasmo w zakresie 1800 MHz, a kwestia jego uporządkowania była kiedyś przedmiotem sporu pomiędzy Plusem i Orange (a pośrednio także T-Mobile).