UKE chce wiedzieć więcej o punkach adresowych w zasięgu operatorskich sieci

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych przyporządkowanych do punktów adresowych.

Ma ono zostać sfinansowane w ramach unijnego projektu „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie przypisanie do poszczególnych punktów bazy adresowej, takich informacji, jak: mieszkania zamieszkane lub niezamieszkane, liczba osób w mieszkaniu, struktura demograficzna mieszkańców, średni miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę, wykształcenie (osoby w wieku 15 lat i więcej), status zawodowy (osoby w wieku 15 lat i więcej).

UKE udostępni pełną bazę punktów adresowych, do których należy przypisać właściwe im dane statystyczne wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Głównym kryterium wyboru wykonawcy będzie oferowana cena (98 proc.), a drugim aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych (2 proc.).

UKE czeka na oferty do końca maja, a wykonawca będzie musiał zrealizować zlecenie do końca listopada tego roku.