REKLAMA

UKE chce zmian w przepisach o usługach premium rate

Urząd Komunikacji Elektronicznej wspiera Ministerstwo Cyfryzacji w pracach nad projektem nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, której jednym z głównych celów jest poprawa sytuacji abonentów na rynku usług Premium Rate.

Według urzędu potrzeba wprowadzenia ustawowych zmian w zakresie usług Premium Rate wiąże się z niewystarczającą skutecznością obowiązujących przepisów. O tej nieskuteczności świadczą dochodzące do UKE sygnały z rynku o nieprawidłowościach dotyczących tych usług, przede wszystkim związane z obciążaniem abonentów opłatami za nieświadomie zamówione usługi. UKE zauważa, że szczególnie na tego rodzaju nieuczciwe praktyki narażone są osoby mające małą wiedzę dotyczącą telekomunikacji i nowych technologii, którym przepisy prawa powinny zapewnić odpowiednią ochronę.

Najważniejsze z wypracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji i UKE propozycji mają na celu ochronę najmniej świadomych abonentów poprzez wprowadzenie domyślnego progu kwotowego, po przekroczeniu którego nastąpi blokada połączeń na numery o podwyższonej opłacie. Taką kwotę będą mogli wskazać sami abonenci. Jeśli klient nie wskaże żadnego progu kwotowego, wówczas domyślnie operatorzy będą musieli przyjąć wartość 35 zł miesięcznie. Jeśli klient będzie sobie życzył zwiększenia limitu, to będzie to możliwe.

Projekotwane przepisy przewidują też zobowiązani dostawcy usługi premium do każdorazowego uzyskania zgody abonenta na skorzystanie z tejże usługi, o ile ma ona powtarzalny charakter (chodzi głównie o subskrypcję). Oznacza to, że za każdym razem, gdy abonent wyrazi generalną wolę skorzystania z usługi, zanim dojdzie do zawarcia umowy i obciążenia go opłatami, jej dostawca będzie zobligowany do uzyskania zgody dodatkowej.

Resort cyfryzacji i UKE podkreślają, że nowe przepisy mają  na celu również ograniczenie negatywnych skutków nadużyć dla abonenta – projekt przewiduje bowiem zasadę nieponoszenia kosztów usług świadczonych niezgodnie z przepisami, a także zwiększenie przejrzystości rynku usług Premium Rate poprzez poprawę funkcjonowania rejestru tych usług, prowadzonego przez Prezesa UKE.

Projekt 4 lipca br. trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, a jako datę jego wejścia w życie przewiduje się 1 stycznia 2018 r.