UKE ciągle jeszcze uwalnia pasma 3,5 GHz i 3,7 GHz dla 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej kontynuował w ubiegłym roku działania związane z uwalnianiem pasm 3,5 GHz i a 3,7 GHz dla 5G.

W przypadku 3,5 GHz efektem prowadzonych w 2021 r. postępowań było wydanie:

  • 2 decyzji stwierdzających wygaśnięcie rezerwacji (na wniosek strony),
  • 20 decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwolenia radiowego (na wniosek strony),
  • 3 decyzji stwierdzających brak możliwości dokonania rezerwacji na kolejny okres,
  • 1 decyzji utrzymującej w mocy decyzję stwierdzającą brak możliwości dokonania rezerwacji na kolejny okres.

Jednocześnie w 2021 r. upłynął termin obowiązywania 2 rezerwacji częstotliwości oraz 10 pozwoleń radiowych, a 7 pozwoleń wygasło z mocy prawa w związku z wygaśnięciem rezerwacji.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. w paśmie 3,5 GHz obowiązywało 19 decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości i 62 decyzje w sprawie pozwoleń radiowych (z czego 44 pozwolenia wydane poza rezerwacjami częstotliwości), co oznacza, że w stosunku do roku 2021 liczba obowiązujących rezerwacji zmniejszyła się o 4, a liczba pozwoleń radiowych o 37.

W przypadku pasm 3,7 GHz w ramach wszczętych w 2021 r. postępowań administracyjnych zwolniono łącznie 300 gmin, np. poprzez wygaśnięcie rezerwacji regionalnych.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. w paśmie 3,7 GHz obowiązywało 14 decyzji w sprawie regionalnych rezerwacji częstotliwości z zakresów 3657-3699 MHz oraz 3757-3799 MHz (łącznie 222 gminy były objęte rezerwacjami najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.).