UKE: cztery ogólnopolskie rezerwacje w paśmie 3,6-3,8 GHz na 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił, że rozpoczął prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz.

Wstępne założenia przewidują, że przedmiotem przetargu będą cztery ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, każda obejmująca 50 MHz widma. UKE zastrzega przy tym,  że z uwagi na obowiązujące decyzje rezerwacyjne wykorzystywanie częstotliwości na obszarze całego kraju będzie możliwe z terminem późniejszym niż dzień doręczenia rezerwacji.

REKLAMA

W ocenie UKE warto jednak rozważyć możliwość przeprowadzenia przetargu przedmiotem, którego będą cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, każda obejmująca 80 MHz widma. W takim przypadku:

  • dwie rezerwacje mogłyby być rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3640-3800 MHz), z tym że z uwagi na obowiązujące decyzje rezerwacyjne wykorzystywanie częstotliwości na obszarze całego kraju byłoby możliwe z terminem późniejszym niż dzień doręczenia rezerwacji;
  • dwie rezerwacje nie byłyby rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3480-3640 MHz) - rezerwacje te nie obejmowałaby jednak wszystkich gmin. To jest tych, w których obowiązują rezerwacje z terminem ważności dłuższym niż cztery lata od dnia ogłoszenia przetargu oraz wymienionych w uwadze POL. 48, załączniku 2 do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Regulator zakłada, że zakres 3400-3480 zostałby przeznaczony na potrzeby użytkowania lokalnego.

Zainteresowani wyrażeniem stanowiska w tej sprawie, mogą przesyłać swe opinie do UKE do 14 maja br.

CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży