UKE dodał trochę pasma 1800 MHz T-Mobile, Orange i Polkomtelowi

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że wydał trzy decyzje rezerwacyjne częstotliwości w kanałach separacyjnych w paśmie 1800 MHz.

Rezerwacji udzielono na rzecz T-Mobile Polska, Orange Polska i Polkomtela, a więc podmiotów dysponujących już rezerwacjami częstotliwości sąsiadującymi z danym kanałem separacyjnym, na okres obowiązywania rezerwacji udzielonych wcześniej.

W efekcie operatorzy ci będą mieli do dyspozycji nieco większe zasoby pasma na świadczone usługi - T-Mobile wzbogaci się o 0,2 MHz (w sumie 19,8 MHz), a Polkomtel i Orange o 0,4 MHz (10 MHz każdy z nich).

Stan rozdysponowania częstotliwości w paśmie 1800 MHz przed i po udzieleniu rezerwacji
Źr. UKE

UKE podkreśla, że decyzje rezerwacyjne kanałów separacyjnych pozwolą operatorom na połączenie dotychczas używanych zasobów częstotliwości z pasma 1800 MHz z nowo pozyskanym zasobem. W konsekwencji wpłynie to na efektywniejsze wykorzystywanie tych częstotliwości i skutkować będzie zwiększeniem jakości usług świadczonych konsumentom.

Na razie jednak rozdysponowane bloki 1800 MHz pozostają przemieszane między sobą. Ciągłe bloki mogłyby budować współdzieloną infrastrukturę Orange i T-Mobile. Polkomtel natomiast mógłby skorzystać na scaleniu bloków Polkomtela i Aero2.

UKE dodaje jednak, że w ten sposób robi pierwszy krok w kierunku optymalizacji wykorzystywania częstotliwości w paśmie 1800 MHz, której końcowym efektem może być zmiana przydziałów częstotliwości z tego pasma, tak aby każdy z operatorów dysponował ciągłym blokiem częstotliwości.

Nie jest to jednak sprawa prosta, co pokazały targi o aranżację pasma 800 MHz po aukcji z 2015 r.

REKLAMA