REKLAMA

UKE: gmina nie może dysponować cudzym rurociągiem

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Multicom, ISP z Żarek działającej w Żarkach i okolicach miasta, do infrastruktury technicznej Gminy Żarki w postaci 43 słupów oświetleniowych.

W listopadzie  2020 r. operator zwrócił się do Urzędu Gminy Żarki o wyrażenie zgody na podwieszenie kabla światłowodowego o małej średnicy wzdłuż ulicy Myszkowskiej (światłowód miałby zostać podwieszony na ok. 40  latarniach oświetleniowych). Takie próby Multicom podjął trzykrotnie.

Gmina odmówiła dostępu wskazując, że słupy oświetleniowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podwieszenia na nich opraw oświetlenia ulicznego i nie jest przewidziane umieszczanie w nich jakichkolwiek dodatkowych obciążeń. W tej sytuacji w kwietniu  2021 r. Multicom skierował sprawę do UKE. Regulator  przychylił się do stanowiska operatora wyrażonego w pismach do gminy Żarki.

Podkreślił, że przyczyną odmowy nie może być możliwość poprowadzenia kabli w ziemi (co proponuje gmina), skoro zarządcą drogi wojewódzkiej nr 793 (ulica Myszkowska w Żarkach) jest zarząd województwa śląskiego, a nie gmina. Regulator wyjaśnił, że prawo do odmowy dostępu do słupów – zgodnie z megaustawą telekomunikacyjną – spełnione jest wtedy, gdy to udostępniający, a nie inny podmiot może zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu skuteczny dostęp do infrastruktury technicznej, który spełnia potrzeby przedsiębiorcy. 

UKE ustalił miesięczną stawkę za dostęp do słupa oświetleniowego na poziomie 1,73 zł, a więc podobnie jak w przypadku firm energetycznych.