AKCJA SPOŁECZNA

UKE ma ambitny plan kontroli projektów 1.1 POPC

Czterech rodzajów kontroli mogą się spodziewać beneficjenci działania 1.1 POPC ze strony Urzędu Komunikacji  Elektronicznej. Regulator przewiduje mianowicie kontrole w trakcie realizacji projektu, na zakończenie realizacji projektu, w okresie trwałości projektu oraz do tego kontrole doraźne, wykonywane na każdym etapie projektu.

Tak to widzi przynajmniej UKE w przedstawionym do konsultacji projekcie dokumentu „Metodyka pomiarów i udziału UKE w procesie kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

Urząd proponuje, aby beneficjent w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o kontroli, przekazywali mu odpowiednią dokumentację. Na podstawie jej analizy, kontrolerzy dokonają wyboru punktów dostępowych, węzłów dostępowych oraz węzłów szkieletowych do kontroli. Sprawdzane będą m.in takie parametry, jak: przepustowość, opóźnienie pakietów, utrata pakietów, zmienność opóźnienia pakietów.

UKE będzie weryfikował m.in. czy zbudowana infrastruktura została wykonana w zakresie aspektów technicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej oraz czy umożliwia efektywny dostęp hurtowy dla innych przedsiębiorców.

W zakres kontroli będzie też weryfikacja objęcia zasięgiem sieci gospodarstw domowych, topologii oraz technologii budowy sieci oraz zgodności zastosowanego sprzętu z rozliczeniami przedstawionymi do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zainteresowani mogą zgłaszać stanowiska do 10 stycznia 2018 r., a dzień później 11 stycznia 2018 r. o godz.10.00 w siedzibie UKE w Warszawie odbędą się warsztaty, na których zostanie omówiony projekt dokumentu.