REKLAMA

UKE nie godzi się na budowę przez UPC instalacji, bo jest budynkowa

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska do nieruchomości i budynków położonych w Warszawie przy ul. Faworytki 2 i Bergamotki 3, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Nieruchomość stanowi współwłasność ogółu właścicieli lokali oraz spółki Robyg Mokotów Investment z Warszawy. UPC próbował porozumieć się w kwestii dostępu do budynków z deweloperem, planując doprowadzenie przyłączy telekomunikacyjnych, wykonanie instalacji wraz z wykorzystaniem infrastruktury budynkowej.

Do porozumienia między stronami jednak nie doszło i w styczniu 2017 r. UPC skierowała wniosek o interwencję do UKE. Kablówka informowała regulatora, że jej celem jest świadczenie na rzecz abonentów usług telekomunikacyjnych przy użyciu w technologii HFC.

Jednak, jak się okazało w trakcie postępowania, budynek został wcześniej wyposażony w instalacje, które każdy operatora może wykorzystać do swych celów. W ocenie UKE, instalacja ta składa się z elementów pozwalających UPC na świadczenie usług w zamierzonej technologii. Regulator uznał, że powielenie instalacji nieopłacalne, a na właścicielach budynku spoczywa obowiązek umożliwienia wykorzystywania istniejącej instalacji.

Zgodnie z projektem decyzji UPC jest uprawnione do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,
  2. korzystania z punktów styku w budynkach,
  3. eksploatacji instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłączy telekomunikacyjnych.