UKE nie waha się nakładać kar pieniężnych

W 2018 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadził i zakończył 2 001 postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, służących przede wszystkim badaniu przez regulatora przestrzegania przez podmioty zobowiązane podstawowych obowiązków wynikających z ustawy Pt oraz megaustawy, w szczególności obowiązków sprawozdawczych.

I trzeba stwierdzić, że kiedy UKE podejmuje już takie działanie, kończy się ono zazwyczaj niedobrze dla operatora. W ubiegłym roku w 1606 przypadkach postępowania bowiem zakończyły się nałożeniem kar pieniężnych, w 377 – umorzeniem, a w 18 – odstąpieniem.

Do najważniejszych postępowań w zakresie nałożenia kary pieniężnej zakończonych w 2018 r. w  UKE zalicza działania wobec:

  • Orange Polska – kara w wysokości 11 mln zł za niewypełnianie obowiązków dotyczących ofert określających ramowe warunki umów o dostępie poprzez niezapewnianie możliwości realizacji obowiązku wysyłki do systemu PLI CBD komunikatów podczas przeprowadzania procesów przenoszenia numerów,
  • Orange Polska – kary w łącznej wysokości 9,1 mln zł za wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego (wysyłkę smsów marketingowych) i niewykazanie posiadania wymaganych w takim przypadku zgód abonentów lub użytkowników końcowych,
  • 4Carriers  – kary w łącznej wysokości 2,2 mln zł za dokonywanie zamiany z zagranicznych na krajowe oznaczeń numerów inicjujących połączenia i wykorzystywanie do tego numeracji krajowej przyznanej innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym,
  • Netcentrica – kary w łącznej wysokości 70 tys. zł za niewypełnianie warunków kierowania ruchu telekomunikacyjnego wynikających z zawartych umów międzyoperatorskich oraz za wykorzystywanie bez uprawnień numeru 118913, przydzielonego Orange Polska w celu świadczenia usługi Ogólnopolskiego Biura Numerów.