UKE o nowych stawkach za połączenia międzynarodowe

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, że od 15 maja 2019 r. obowiązują niższe ceny za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y z Polski do krajów Unii Europejskiej.

Ceny za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y wykonywane przez konsumentów na numery z krajów Unii Europejskiej nie mogą być od tego dnia wyższe niż:

  • 1 złoty brutto za minutę połączenia,
  • 31 groszy brutto za wysłaną wiadomość SMS.

Maksymalne stawki obejmują ceny usług w sieciach komórkowych i stacjonarnych, które są rozliczane za jednostkę, np. za minutę połączenia lub za wysłanego SMS-a. Zmiany nie dotyczą cen pakietów obejmujących usługi połączeń międzynarodowych oraz SMS-ów na numery z krajów Unii.

W przypadku połączeń międzynarodowych i SMS-ów do pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu, przepisy dotyczące maksymalnych stawek znajdą zastosowanie, gdy zostaną wdrożone odpowiednie regulacje dot. tych krajów.

UKE podkreśla, że ceny za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y na numery z krajów Unii Europejskiej przekraczające ceny maksymalne powinny być automatycznie obniżone w przypadku wszystkich konsumentów. Jedyne wyjątki są dopuszczalne w sytuacjach:

  • konsument, korzysta z taryfy alternatywnej 15 maja 2019 r. i zdecyduje się na pozostanie na takiej taryfie informując o tym dostawcę do 15 lipca 2019 r.;
  • konsument zawierając umowę po 14 maja 2019 r. wyraźnie zdecydował się skorzystać z taryfy alternatywnej.

Wprowadzone maksymalne ceny obejmują wyłącznie usługi międzynarodowych połączeń oraz wiadomości SMS, tj. usług, z których korzystamy będąc w Polsce kontaktując się z użytkownikiem, który posługuje się zagranicznym numerem i nie dotyczą usług realizowanych w roamingu.

Połączenia głosowe i SMS-y wykonywane w trakcie pobytu w innym kraju Unii realizowane są w roamingu. Korzystanie z usług, w trakcie okresowych podróży do krajów UE, np. podczas wakacji, powinno odbywać się na takich samych zasadach jak w przypadku usług realizowanych w kraju, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży